รวมเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เมืองลำปาง

 

เมื่อ 23 กย.52 ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางค่ะ

เพราะว่าจังหวัดลำปางมีการทำกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในพื้นที่ PCU ของจังหวัด เมื่อปี 2549-2551 ในชมรมผู้สูงอายุ 15 ชมรม และเพิ่มเป็น 20 ชมรม ในปี 2552 ผู้สูงอายุให้ความสนใจในการทำกิจกรรม จึงได้มีการจัดเวทีให้ผู้สูงอายุได้มา ลปรร. กันในวันนี้ละค่ะ

เมื่อวันนั้นมีผู้สูงอายุ จากชมรมผู้สูงอายุของ 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการทำกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดย ชมรมผู้สูงอายุ
  2. พัฒนาและติดตามกระบวนการ และรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในครั้งนี้ ... ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (1)

นายไฝ ก๋าคำ
IP: xxx.4.52.15
เขียนเมื่อ 

กระผมแกนนำผู้สูงอายุบ้านต้นธงชัย หมู่ 1 อยากให้สภาผู้สูงอายุได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ชมรมได้รับความรู้สิ่งใหม่ๆ

เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเวลาจัดกิจกรรมผู้สูงอายู กระผมเห็นแต่ละหมู่บ้านส่วนมากจะหนักไปทางออกกำลังกาย ขัอมูลความรู้ไม่ค่อยจะมี

แต่ละจังหวัดน่าจะมีงบประมาณสักส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ที่ทางชมรมทำกันอยู่ขณะนี้จะต้องจัดหาเองเรามักจะได้ยินคำพูดเสมอว่า (ผู้สูงอายุคือปูชนียบุคคล) เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน เรามามองดูแล้วไม่ใช่นะ เพราะมีแต่คำพูดไม่มีการปฏิบัตินะครับ อยากจะเรียนปรึกษาและพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณ