รวมพลคนเขียนBLOG

KM เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มข.ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการความร้เพื่อขับเครื่อนยทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยุทธศาสตร์เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้)วันที่2 มิย 2549 และวันที่ 3มิย ทีมคณะกรรมการKMมข กับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ม.มหาสารคาม ทีมUKM และฯลฯ สรุป/อภปรายการปรุชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • วันที่ 2 มิย 2549 ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเชิดชัยฯคณะสัตวแพทย์ และเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร มข. ผู้อำนวยการ/เลขานุการ คณะกรรมการKMมข. และทีมศูนย์วิจัยเฉพาะทางมข  
  • โดยวิทยากรร่วมประกอบด้วยทีมงานบ้านผู้หว่าน/ ทีม อ.วิบูลย์จาก ม.นเรศวรและฯลฯ /
  •     ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร , คณะกรรมการKM มข.  และบุคลการใน มข.ที่สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสาร ด้วยการเขียนบล็อกใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งชื่อด่วนที่ คุณเอียงฟ้า กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มข.(กรุณาแจ้งชื่อภายในวันที่30พค 2549 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านอาหาร/เครื่องดื่ม) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
  • บรรยากาศดีมากครับ
  • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกันเองดี