KM ทฤษฎีใหม่ : ทฤษฎีลิงสามตัว

         เมื่อวันที่ 21 พ.ค.49   ผมเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับ KM ในการประชุม WHO/SEARO Inter - Country KM Workshop on Community of Practice in Research Management  ซึ่งจัดระหว่าง 21 - 23 พ.ค.49 ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

         ผู้เข้าร่วมประชุมมี 10 คน   จากบังคลาเทศ 1,  อินเดีย 1,  อินโดนีเซีย 3,  พม่า 3,  ไทย 2   ทุกคนเป็น "คุณกิจ" ในการจัดการงานวิจัยระดับใดระดับหนึ่ง

         รายละเอียดเรื่องนี้หมอสมศักดิ์คงจะเขียนเล่า   เพราะท่าน (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) เป็นผู้จัด

         ผมคิดอยู่นานว่าจะนำเสนอ "หัวใจ" ของการปฏิบัติ KM ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้อย่างไร   จึงคิด "ทฤษฎีลิง 3 ตัว" ขึ้นมา

         ในทางธรรมะ   เรามีภาพปริศนาธรรมเป็นรูปลิง 3 ตัว   ตัวหนึ่งปิดปาก  ตัวหนึ่งปิดหู  อีกตัวหนึ่งปิดตา   เพื่อไม่ให้ความชั่วร้ายเข้าสู่ตัว ไม่ฟังสิ่งที่เป็นความชั่ว   ไม่มองสิ่งที่เป็นความชั่ว   และไม่พูดสิ่งที่ชั่วร้าย   ลิงปริศนาธรรมกลัวความชั่ว

         แต่ KM ตรงกันข้าม   เราเอาใจใส่ความดี  รักความดี  ความสำเร็จ   ดังนั้นจึงต้องเปิดใจ  เปิดหู  และเปิดปาก   เปิดใจรับความคิดหรือทฤษฎีที่แตกต่าง   เปิดหูรับฟังแบบลึก (deep listening)  และเปิดปากเล่าเรื่องราวของความสำเร็จ (storytelling) เพื่อ Share & Learn

     

           บรรยากาศในห้องประชุม 1       บรรยากาศในห้องประชุม 2

                               

                                    บรรยากาศในห้องประชุม 3     

                               

                   การประชุมกลุ่มย่อย RM ระดับ Program หรือ Project

                               

                   การประชุมกลุ่มย่อย RM ระดับนโยบาย ระดับระบบวิจัย

                               

                          KA ของ Competence ด้านการจัดหาทุนวิจัย

วิจารณ์  พานิช
 22 พ.ค.49  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (4)

Panda
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 
ชอบมากครับ  เปรียบเทียบกับของที่แพร่หลายอยู่เดิม ทำให้จำง่าย   แต่น่าจะต้องมีตัวที่ 4 เปิดตา ด้วยนะครับผมว่า  เดี๋ยวจะเป็นตาบอดคลำช้าง
วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณ Panda ครับ   ขอเปลี่ยนเป็น ทฤษฎีลิงสี่ตัว นะครับ

วิจารณ์ พานิช

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
 • ในโลกนี้ข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายครับ ทั้งดี ไม่ดี มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์
 • การที่ลิงปิด (ไม่ยอมรับรู้) ประสาทสัมผัสบางอย่าง ผมคิดว่าไม่ใช่ปิดแบบคนดื้อไม่ยอมฟังเหตุผลของผู้อื่นครับ
 • ผมคิดว่าเป็นการสอนให้คนรู้จักเลือกรับเอาสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์และปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์มากกว่าครับ
 • คุณสมบัติทั้งสามอย่าง แบบลิงสามตัวนี้ควรอยู่ในคนทั้งหมด 3 อย่าง ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง เพี่ยงแต่เราต้องรู้จักเอามาใช้ให้ถูกเวลาครับ
 • เพราะถ้าจะวาดให้มีลิงแค่ตัวเดียว แต่ปิดทั้งปาก หู และตา ในเวลาเดียวกัน ก็จะเป็นลิงประหลาดไปเพราะจะต้องมีมือมากกว่า 2 มือถึงจะทำอย่างนั้นได้ เขาเลยต้องวาดให้มีลิง ถึง 3 ตัว
 • ถ้าจะเปรียบเทียบกับเทคนิคทางวิศวกรรม แม้จะไม่ตรงกันนักคือ
 • ทางวิศวกรรมเรามี Filter สำหรับเลือกรับสัญญาณ มาใช้ประโยชน์ ได้แก่ High Pass Filter, Band Pass Filter, Low Pass Filter
 • บางครั้งเราต้องใช้ Low Pass เช่นใน Out put ของเครื่องขยายกำลังส่งวิทยุ
 • บางครั้งเราก็ต้องใช้ Band Pass เช่น ทางด้าน Input
 • สรุปก็คือมนุษย์ต้องรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ให้ถูกกาละเทศะ และชนิดของข่าวสาร นั่นเองครับ
 • ที่บ้านผมมีตุ๊กตาลิงสามตัวอย่างนี้ทำด้วยไม้อยู่ประจำบ้านตั้งแต่ผมเด็กๆ แล้วละครับ
IP: xxx.121.106.133
เขียนเมื่อ 

มีทั้งตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ค่ะ    สงสัยอาจารย์ต้องเพิ่มลูกลิงและจับใส่ถุงที่ชื่อว่าสติถึงจะพอสู้กิเลศไหว