เมื่อหลายวันก่อน น้องๆที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ ในห้องการเงิน คณะทันตะ มข. เคยถามว่า KM คืออะไร

ก็พยายามอธิบายแบบง่ายๆ ว่า

เหมือนการเล่าสู่กันฟัง

แล้วได้อะไรดีๆ

แล้วนำไปปฏิบัติต่อยอด

แล้วได้อะไรดีอีก แล้วมาเล่าสู่กันฟังอีก

แล้วได้สิ่งดีๆที่นำไปใช้ประโยชน์ที่ดีๆ

แต่คิดว่าน่าจะเป็นการอธิบายที่ไม่ค่อยจะตรงตามทฤษฎีที่ถูกต้องเท่าไร

แต่เมื่อได้อ่านบทความของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ใน

http://gotoknow.org/archive/2006/05/19/16/18/57/e29608

แล้ว คิดว่านี่น่าจะเป็นการอธิบายที่ดี นะคะ  ท่านผู้อ่านเห็นด้วยไหมคะ