ทำงานการดูแลผู้ป่วยมาตั้งนาน มีเรื่องดีๆ มากมาย ที่อยากบอกต่อ  ขอใช้ blog gotoknow เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ที่ผ่านมาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแผนในอนาคต