อยากเปิดบล็อกมานานแล้วแต่ทำไม่เป็น เคยสมัครแล้วแต่ไม่สำเร็จ   วันนี้มีผู้รู้ (อ.ปารมี) และผู้ชักชวน (พี่จุด) ช่วยแนะนำทำให้สามารถเปิดบล็อกได้ ดีใจจังค่ะ ทราบแล้วว่าวันก่อนที่ไม่สำเร็จเพราะพิมพ์ชื่อผู้ใช้ว่า watcharee.sa  เมื่อบันทึกเครื่องตอบกลับว่าใช้ชื่อผู้ใช้ผิด ได้ทำใหม่อีกหลายครั้งโดยเปลี่ยนชื่อแต่ยังมีเครื่องหมาย จุด (.) จนหมดความพยายาม  วันนี้รู้แจ้งเลยค่ะว่าชื่อผู้ใช้ไม่ให้มีเครื่องหมายใดๆ   บทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าควรอ่านให้ละเอียด อย่าใช้ประสบการณ์ เดิมเสมอไป (username ของ PSU email ให้มี . ได้)  ขอบคุณอ.ปารมี และ พี่จุด มากค่ะ