การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 

       เป็นหน่วยงานที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้า  ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้ไฟฟ้าติดต่อได้ที่  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร หรือสำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน  เบอร์โทรศัพท์ 077-511020

" ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ  สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย"