ท้องถิ่นชนบทกับความต้องการความรู้

ท้องถิ่นชนบทกับความต้องการความรู้


          วันนี้ (23 ส.ค.48) จัดประชุมภาคีจัดการความรู้ท้องถิ่น   มีการพูดกันถึงสภาพในท้องถิ่นชนบท   ผมติดใจคุณทรงพล  เจตนาวณิชย์มากที่สุด   ว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับความต้องการความรู้ของชุมชนชนบทดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย   เนื่องจากลงไปคลุกคลีกับชนบทมาก   ทำเรื่องจัดการความรู้ท้องถิ่นมาหลายปี   คุณทรงพลมีความเห็นว่าขณะนี้ชุมชนในชนบทมีความต้องการความรู้ชัดเจน   คงจะเนื่องจากกระแส “สังคมที่มีความรู้เป็นฐาน”   แต่ชาวบ้านก็เหมือนกับพนักงานในองค์กร   ที่ไม่มีวัฒนธรรมของการเรียนรู้จากกันและกัน   ยิ่งชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จในชีวิต   ก็บึ่งชีวิตไปข้างหน้า   ไม่ได้คิดไตร่ตรองย้อนหลังเชิงทบทวนความรู้   และไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนในชุมชน   ชุมชนจึงต้องการ คุณอำนวย สำหรับทำหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสำหรับฝึก storytelling ให้แก่ชาวบ้าน   คุณทรงพลกำลังร่วมมือกับ สคส. ในการดำเนินการโครงการพัฒนาสถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่นขึ้นภายใน อบต. และสหกรณ์   โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสหกรณ์มี “คุณอำนวย” ของตนเอง   ทำหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นภายในชุมชน   เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาชนบทแนวใหม่ – แนวที่ใช้ความรู้เป็นฐาน

             

                                   คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                    24 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)