แมลงสาบ

แนวทางการควบคุมแมลงสาบในโรงอาหารสัตว์โดยชีววิธี
แมลงสาบนอกจากกัดทำลายอาหาร หรือสิ่งของ และมีกลิ่นเหม็นสาบเป็นที่น่ารังเกียจแล้ว ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้ เนื่องจากเชื้อโรคหลายชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งที่แมลงสาบกิน จะอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของแมลงสาบเช่นเชื้อ Salmonella sp. ที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารในคนและสัตว์เลี้ยง การกำจัดแมลงสาบโดยการฉีดพ่นสารเคมี อาจก่อให้เกิดผลตกค้างในอาหารสัตว์และเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยง และบุคคลใกล้เคียง หรือผู้ใช้ ที่ขาดความระมัดระวังได้
จากการศึกษาพบว่า ศัตรูธรรมชาติที่ช่วยทำลาย หรือลดการเพิ่มจำนวนของแมลงสาบได้ดี โดยวิธีการทำลายและกินไข่หรือตัวอ่อนภายในฝักไข่ (egg capsule)เป็นอาหารนั้น ถูกจัดกลุ่มให้เป็นแมลงพวกแตนเบียนไข่ แตนเบียนไข่แมลงสาบเท่าที่พบในเมืองไทย ได้แก่แตนหางธง (Evania sp., Hymenoptera: Evanidae) ที่จัดอยู่ในตระกูล Chalcidoidea แตนเบียน Comperia sp. (Hymenoptera :Encyrtidae) และแตนเบียนไข่ชนิดที่สาม ชื่อ Tetraticus heganowii และจัดอยู่ในตระกูล Europhidae โดยความอนุเคราะห์วิเคราะห์ตัวอย่างแมลงและข้อมูลจาก ศูนย์ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
เนื่องจาก แตนเบียนไข่ Tetratichus heganowii ที่ทำการศึกษานี้ยังไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย จึงขอเรียกว่า “ แตนเบียนกันเกรา ” เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานและพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น ที่คณะผู้ศึกษา ได้ใช้อุปกรณ์และสถานที่เพื่อทำการศึกษาค้นคว้า
วิธีที่แตนเบียนกันเกราช่วยกำจัดแมลงสาบ
เมื่อแตนเบียนกันเกราตัวเต็มวัย เจาะรูออกจากฝักไข่แมลงสาบ จะเกาะกันหรือจับคู่เพื่อผสมพันธุ์ แล้วบินออกหาฝักไข่แมลงสาบ ที่วางอยู่ทั่วไปทั้งตามพื้นผนัง ซอกมุมในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรือน โรงเก็บและผลิตอาหารสัตว์ ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ฯลฯ เมื่อพบฝักไข่แมลงสาบ แตนเบียนกันเกรา เพศเมียจะใช้อวัยวะช่วยวางไข่ (ovipositor) ที่เป็นท่อปลายแหลมยื่นออกมาจากกลางปล้องท้อง ใช้แทงเปลือกฝักไข่แมลงสาบให้เป็นรู หลังจากนั้นแตนเบียนกันเกรา จะดูดกินของเหลวที่ออกมา และใช้อวัยวะวางไข่ที่อยู่ส่วนท้ายของลำตัว ที่ส่วนปลายสุดของช่วงท้องวางไข่ผ่านรูที่เจาะไว้ เข้าไปในฝักไข่แมลงสาบดังในภาพที่แสดง “วงจรการทำลายแมลงสาบของแตนเบียนกันเกรา” เมื่อไข่ของแตนเบียนกันเกราฟักออกเป็นตัวหนอน (larva) จะกินไข่และตัวอ่อนของแมลงสาบเป็นอาหาร และมีการเติบโตจนเข้าสู่ระยะดักแด้ (pupar) และตัวเต็มวัย (adult) อยู่ภายในฝักไข่แมลงสาบ หลังจากนั้นจึงเจาะรู 1-2 รู (ส่วนใหญ่มีเพียง 1 รู) เพื่อออกสู่ภายนอก เข้าสู่วงจรการช่วยทำลายการเพิ่มจำนวนของแมลงสาบโดยการทำลายไข่ และตัวอ่อนของแมลงสาบในฝักไข่ ก่อนที่จะฟักออกเป็นตัวแมลงสาบและก่อปัญหาต่อสัตว์เลี้ยง และผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนต่อไป
ข้อดีของแตนเบียนกันเกราเมื่อเปรียบเทียบกับแตนหางธง จะมีความสามารถในการเพิ่มขยายจำนวนได้มากกว่า ทั้งนี้เพราะในฝักไข่แมลงสาบที่มีแตนเบียนกันเกราอาศัยอยู่ เท่าที่พบมีจำนวนมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป แต่ถ้าเป็นแตนหางธงพบว่ามีเพียง 1 ตัว ต่อฝักไข่แมลงสาบ 1 ฝัก ดังนั้นแตนเบียนกันเกราจะสามารถเพาะเลี้ยงและขยายปริมาณได้มากกว่า และข้อดีอีกประการหนึ่งคือ แตนเบียนกันเกราไม่ทำอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกับแตนหางธงที่พบทั่วไปตามบ้านเรือน แต่แตนเบียนกันเกรามีขนาดเล็กกว่า ยาวประมาณ 1.5-2 มม. และสามารถลอดผ่านเข้าออกตาข่ายมุ้งลวดประตูหน้าต่างได้ ในขณะที่แตนหางธงยาวประมาณ 10-25 มม. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าช่องตาข่ายทำให้ไม่สามารถลอดผ่านเข้าออกได้ ในโรงเรือนต่าง ๆ ที่ไม่มีการปิดกั้นด้วยตาข่ายมุ้งลวด อาจจะใช้แตนเบียนไข่ทั้งสองชนิดช่วยกำจัด หรือลดจำนวนแมลงสาบได้ ร่วมกับการใช้เยื่อพิษล่อเพื่อทำลายตัวแมลงสาบ โดยไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และแมลงศัตรูธรรมชาติ เพราะในแต่ละฝักไข่แมลงสาบจะมีลูกแมลงสาบที่พร้อมจะฟักออกมาเป็นตัว (ถ้าไม่ถูกทำลายก่อน) อยู่ประมาณ 16-24 ตัวต่อฝักไข่ 1 ฝัก ซึ่งขึ้นอยู่ขนาดของฝักไข่แมลงสาบตามชนิดและสายพันธุ์ของแมลงสาบ
ความสามารถที่ดีอีกประการหนึ่ง ของแตนเบียนกันเกราและแตนหางธง คือสามารถบินหาและวางไข่ของแตนเบียนเข้าในฝักไข่แมลงสาบได้ทุกที่ เพราะไข่แมลงสาบที่ถูกวางไว้ตามที่ต่าง ๆ จะสามารถสังเกตเห็นและกำจัดได้ โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรือนที่อยู่อาศัยเป็นประจำ แต่ฝักไข่แมลงสาบบางฝักจะถูกพลางตัวให้กลมกลืนกับพื้นผิวรอบ ๆ ที่ไข่ถูกวางติดไว้จากแม่แมลงสาบ โดยจะมีการกัดพื้นผิวรอบ ๆ ที่แมลงสาบสามารถกัดแทะได้ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ ไม้ ปูน ผ้า โฟม ฯลฯ มาคลุมติดไว้บนผิวเปลือกไข่แมลงสาบ ทำให้มีสีและลักษณะกลมกลืนกับบริเวณที่ไข่ถูกวางติดไว้ ในลักษณะพลางตัวจากสายตาของศัตรู และลอดพ้นจนฟักออกเป็นตัวแมลงสาบต่อไปได้ ถ้าไม่ถูกทำลายโดยศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนหางธง หรือแตนเบียนกันเกรา หรือศัตรูธรรมชาติอื่น ๆ
แนวทางควบคุมปริมาณแมลงสาบโดยชีววิธี ด้วยศัตรูธรรมชาติที่ลดการเพิ่มจำนวนของแมลงสาบนี้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงสาบ และอาจช่วยลดปัญหาการตกค้างและอันตรายจากสารเคมีในบริเวณโรงเรือน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีและทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้
 
นางสาวรุ่งนภา  เตียนต๊ะนันท์ ปี4 45312121

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน biocontrolstudenความเห็น (4)

คณกรณ์
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดี และมีประโยชน์มากครับ
ผมเป็นหนึ่งที่เป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งแพ้ ฝุ่น มูลไรฝุ่น นุ่น และที่สำคัญคือ แพ้โปรตีนจาก ซาก แมลงสาบ

ม ีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมสัมผัสฝุ่นซึ่งน่าจะมีซากแมลงสาบอยู่ด้วย ปรากฏว่า ร่างกายเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรง โดยการหลั่งสารคัดหลั่งออกมาคั่งบริเวณไซนัส (โพรงจมูก)  แล้วทำให้กดทับเส้นประสาท จึงปวดหัวอย่างหนัก ไม่สามารถนั่ง หรือยืนได้ ต้องนอนอย่างเดียวเลยครับ ตอนนั้นคิดว่า นี่เราต้องเป็นคนพิการไปแล้วหรือนีั่ แต่สุดท้ายแพทย์ประจำตัวได้วินิจฉัย แล้วแก้ได้ทัน เลยอยู่รอดปลอดภัยมาทุกวันนี้ครับ

จะเป็นไปได้ไม๊ที่จะใช้วิธีการกำจัดทางชีววิธีด้วย แตนเบียนกับบ้านเรือน แล้วถ้าใช้ได้ จะหาได้จากที่ไหน และใช้ยังไงครับ?

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

      ลองใช้แตนหางธงไปก่อนนะครับ แตนหางธงนี้มันอยู่ตามห้องน้ำในบ้านเรือนของเราอยู่แล้วครับตามธรรมชาติ เป็นตัวสีน้ำเงินอมม่วง เวลาเกาะนิ่งปลายท้องจะกระดกครับ

นัน
IP: xxx.57.183.52
เขียนเมื่อ 
คุณกำลังประสบปัญหาแมลง หรือ สัตว์น่ารังเกียจรบกวนหรือไม่ เช่น หนู จิ้งจก แมลงสาบ หากท่านประสบปัญหาดังกล่าว ท่านมีทางเลือกดังนี้ a) ปล่อยวาง แล้วลุ้นไม่ให้มันออกมาตอนที่ลูกค้ารับประทานอาหารอยู่ b) หาสารเคมีที่ขายทั่วไปมาฉีดให้ตายเลย แต่ต้องแอบฉีดตอนลูกค้าไม่อยู่ ส่วนสารตกค้างสะสมก็เป็นเรื่องที่ท่านและพนักงานต้องรับกันไป c) หาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสัตว์ต่างๆ ซึ่งผ่านการวิจัยมากว่า 20 ปี เราเชื่อว่า ท่านคงเลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยนะคะ sun flower และ doggy คือ การแก้ปัญหา สารสกัดจากธรรมชาติกำจัดปลวก ยุง แมลงสาบ หนู แมลงวัน หนอน มด จิ้งจก เห็บหมัด sun flower ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผสมผสานพืช และจุลินทรีย์หลากหลายชนิดสกัดด้วยกรรมวิธีพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดสารพิษและสารเคมี สารสกัดจากธรรมชาติของไทยเช่น หนอนตายหยาก พริก ตะไคร้ เปลือกส้ม หางไหล สาบเสือ หัวกลอยสด ฯ มีคุณสมบัติที่สามารถไล่และกำจัดแมลงร้ายในบ้านเรือน และในสวนหน้าบ้านได้อย่างดี ท่านจะให้คนในครอบครัวเสี่ยงกับสารเคมีในปัจจุบันอีกนานเท่าใด ผลิตภัณฑ์ sun flower สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ใช้ง่าย ปลอดภัย ไร้สารเคมี มีดังนี้ 1. sun flower กำจัดปลวก ปริมาณ 300 มล. สรรพคุณ สารสกัดธรรมชาตินานาชนิดที่ทำให้ปลวกอ่อนแอ เป็นโรคติดต่อ และตายในที่สุด ลดปริมาณการออกไข่ถึง 90 % วิธีใช้ ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ sun flower กำจัดปลวกบริเวณที่พบตัวปลวก หากไม่พบสามารถฉีดบริเวณฝ้าเพดาน ช่องต่อระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้กับผนังคอนกรีต หรือใช้ฉีดพ่นในท่อที่วางระหว่างก่อสร้างแทนสารเคมี 2. sun flower เหยื่อกำจัดปลวก จำนวน 150 กรัม สรรพคุณ เหยื่อกำจัดปลวกคือ พืชธรรมชาติหลากหลายชนิดที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษและอัดแท่ง เพื่อง่ายแก่การใช้งาน เมื่อปลวกมากินจะทำให้ปลวกอ่อนแอ เป็นโรคติดต่อ และตายในที่สุด ลดปริมาณการออกไข่ถึง 90 % วิธีใช้ ฝังเหยื่อกำจัดปลวกรอบลงบนดินรอบบ้าน พรมน้ำเพื่อให้ชื้น เหยื่อแต่ละแท่งห่างกันประมาณ 2 เมตร 3. sun flower ผงกำจัดปลวก ปริมาณ 150 กรัม สรรพคุณ จุลินทรีย์กำจัดปลวก นิยมใช้ในต่างประเทศมานานแล้ว เชื้อจุลินทรีย์ที่โดนตัวปลวกจะสร้างหลอดจำนวนมากทิ่มแทงตัวปลวก และเมื่อปลวกสัมผัสกันก็ระบาดจนตายยกรัง วิธีใช้ โรยผงจุลินทรีย์บริเวณที่เคยเห็นตัวปลวก หรือบริเวณที่คาดว่าปลวกจะอาศัยอยู่ หรือพยายามโรยให้โดนตัวปลวกจะได้ผลดีที่สุด 4. sun flower กำจัดแมลงสาบ ปริมาณ 300 มล. สรรพคุณ สารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่เป็นพิษต่อแมลงสาบ เมื่อโดนตัวแมลงสาบ จะทำให้แมลงสาบแสบร้อนและตายในที่สุด นอกจากนี้ยังทำให้ไข่แมลงสาบตายด้วย วิธีใช้ ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ sun flower ที่ตัวแมลงสาบ หรือบริเวณที่พบแมลงสาบ หรือบริเวณที่คาดว่าแมลงสาบจะอาศัยอยู่ เช่น บริเวณห้องเก็บของ ห้องหนังสือ ชั้นวางของ กองขยะ 5. sun flower ขนมพิฆาตแมลงสาบ จำนวน 150 กรัม สรรพคุณ สารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มีความเป็นพิษต่อแมลงสาบ เมื่อแมลงสาบกินเข้าไป จะทำให้แมลงสาบแสบร้อน ท้องแตกและตายในที่สุด วิธีใช้ โรยขนมพิฆาตบริเวณที่พบแมลงสาบ หรือบริเวณที่คาดว่าแมลงสาบจะอยู่ 6. sun flower กำจัดยุง ปริมาณ 300 มล. สรรพคุณ สารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดที่เป็นพิษต่อยุง เมื่อโดนตัวยุง จะทำให้ยุงแสบร้อนและตายในที่สุด นอกจากนี้ยังทำให้ลูกน้ำยุงตายด้วย วิธีใช้ ฉีดพ่นที่บริเวณบ้าน สวนต้นไม้ โดยรอบ 7. sun flower ธูปกำจัดยุง กลิ่นส้ม รูปดอกทานตะวัน จำนวน 6 อัน สรรพคุณ พืชธรรมชาติและวัสดุต่างๆนานาชนิด นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามรูปดอกทานตะวันสดใส มีคุณสมบัติพิเศษคือ ไล่ยุง ไล่แมลงบิน ไร้ควันที่น่ารำคาญ อีกทั้งขี้เถ้าจะยังคงรูปเดิมก่อนไหม้ จึงไม่เลอะเทอะ สามารถวางบนโต๊ะ โดยไม่สกปรก เป็นพิษต่อยุง เมื่อโดนตัวยุง จะทำให้ยุงแสบร้อนและบินหนีไป วิธีใช้ จุดธูปให้ไหม้ วางได้ทุกที่ 8. sun flower กำจัดแมลงวัน และหนอนแมลง ปริมาณ 300 มล. สรรพคุณ สารสกัดธรรมชาตินานาชนิดที่เป็นพิษต่อแมลงวัน เมื่อโดนตัวแมลงวัน หรือหนอน จะทำให้แมลงวันและหนอนแสบร้อนและตายในที่สุด นอกจากนี้แมลงวันจะไม่บินมากวน วิธีใช้ ฉีดพ่นที่บริเวณบ้าน ร้านอาหาร กองขยะ สวนต้นไม้ โดยรอบ 9. sun flower กำจัดมด ปริมาณ 300 มล. สรรพคุณ สารสกัดธรรมชาตินานาชนิดที่เป็นพิษต่อมด เมื่อโดนตัวมด จะทำให้มดแสบร้อนและตายในที่สุด นอกจากนี้ยังทำให้ไข่มดตายอีกด้วย วิธีใช้ ฉีดพ่นที่บริเวณบ้าน ร้านอาหาร สวนต้นไม้ โดยรอบ หรือฉีดบริเวณรังมด 10. sun flower ขนมพิฆาตมด จำนวน 150 กรัม สรรพคุณ พืชธรรมชาตินานาชนิดที่เป็นพิษต่อมด ผ่านกรรมวิธีพิเศษ และทำให้เป็นรูปดอกไม้น่ารัก เมื่อมดกินเข้าไป จะทำให้มดแสบร้อนและตายในที่สุด วิธีใช้ โรยขนมพิฆาตบริเวณที่พบมด หรือบริเวณที่คาดว่ามดจะอาศัยอยู่ 11. doggy แชมพูธรรมชาติกำจัดเห็บหมัด ปริมาณ 150 มล. สรรพคุณ แชมพูที่สกัดจากพืชธรรมชาตินานาชนิดที่เป็นพิษต่อเห็บ หมัด เมื่อโดนตัวเห็บ หมัด จะทำให้เห็บหมัดแสบร้อนและตายในที่สุด ผสมวิตามิน บี 5 และสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติป้องกันโรคเรื้อน และรักษาแผลบนตัวสุนัข นอกจากนี้ยังทำให้ขนสุนัขนุ่มหอมสะอาดอีกด้วย วิธีใช้ ชะโลมที่ตัวสุนัขตอนที่ขนเปียก ใช้หวีแปรงขนเพื่อให้ทั่วถึง ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 12. sun flower กำจัดหนู ปริมาณ 300 มล. สรรพคุณ สารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดที่เป็นพิษต่อหนู เมื่อโดนตัวหนูจะทำให้หนู แสบร้อนและหนีไป หรือหากหนูได้กลิ่นก็จะไม่เข้ามาบริเวณบ้าน วิธีใช้ ฉีดสมุนไพรบริเวณที่หนูชุกชุม หรือตามพื้นที่ที่หนูใช้เป็นทางเดิน เช่น ตามชายคา ฝ้า รอยต่อระหว่างต้นไม้และบ้าน ตามรูหนู ฉีดซ้ำทุกๆ 3 เดือน 13. sun flower กำจัดจิ้งจก ปริมาณ 300 มล. สรรพคุณ สารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดเป็นพิษต่อจิ้งจก ทำให้จิ้งจกแสบร้อน หรือหากจิ้งจกได้กลิ่นก็จะหนีไป วิธีใช้ ฉีดพ่นตามบริเวณที่มีจิ้งจก ชุกชุม เช่น เพดานบ้าน ผนังบ้านหรือบริเวณที่ไม่ต้องการให้มีจิ้งจกรบกวน สินค้าใหม่ค่ะ 14. sun flower น้ำส้มควันไม้อเนกประสงค์ ปริมาณ 300 มล. น้ำส้มควันไม้ คือ น้ำกลั่นที่ได้จากการเผาถ่านไม้ในเตาอิวาเตะ สีน้ำตาล กลิ่นควันไม้ นำมาผสมผสานกับสารสกัดธรรมชาตินานาชนิดที่ทำให้ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้เพิ่มขึ้น มีประโยชน์ดังนี้ " หนึ่ง ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว เฉพาะในญี่ปุ่นมีการนำน้ำส้มควันไม้มาผลิตสารดับกลิ่นตัวมากกว่าปีละ 1 ล้านลิตร - ใช้ผลิตสารปรับผิวนุ่ม ใช้ทั้งแบบโดยตรงทางผิวหนังหรือผสมน้ำอาบ -ใช้ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง - ใช้ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง ยาฆ่าเชื้อไทฟอยด์ อาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทานอาหารเสริมการทำงานของตับ -ใช้ผลิตสารช่วยย่อย สอง ใช้ในครัวเรือน น้ำส้มควันไม้จัดได้ว่าเป็นน้ำส้มสารพัดประโยชน์ ที่เหมาะสมจะมีไว้ติดบ้าน สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้ ดังนี้ - ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนลวกและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง - ราดทำลายปลวกและมด - ป้องกันปลวก มดและสัตว์ต่าง ๆ เช่น ตะขาบ ตะเข็บ แมงป่อง กิ้งกือ - ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่ ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ครัวและบริเวณชื้นแฉะ ใช้ดับกลิ่นกรงสัตว์เลี้ยง ใช้หมักขยะสดและเศษอาหารเป็นปุ๋ยสำหรับไม้ประดับรอบบ้าน โดยต้องผสมน้ำอีก 5 เท่า หลังจากหมักแล้ว 1 เดือน - ฉีดพ่นใบไม้เพื่อขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อราและรดโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต สาม ใช้ในการเกษตร น้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นสูง มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง เนื่องจากมีความเป็นกรดสูงและมีสารประกอบ เช่น เมธทานอล และฟีนอล ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้ดี จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น เนื่องจากได้รับสารอาหารจากกรดน้ำส้ม น้ำส้มควันไม้จึงสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้ดี เช่น - พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน เช่น โรคเน่าเละจากเชื้อแบคทีเรีย โรคโคนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ฯลฯ ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นจะเทียบเท่ากับการอบฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน แต่ควรทำก่อนการเพาะปลูก 10 วัน เพราะน้ำส้มควันไม้ที่รดลงดิน จะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เกิดคาร์บอนโมโนออกไซด์ (CO) ขึ้น ซึ่งเป็นพิษต่อพืช แต่เมื่อก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แล้ว จึงสามารถปลูกพืชได้รวมทั้งพืชจะได้รับประโยชน์ จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย - พ่นลงดิน เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าทำลายพืช หากใช้ความเข้มข้นมากกว่านี้ รากพืชอาจได้รับอันตรายได้ - ความเข้มข้นระดับนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ฉีดพ่นใบพืชรวมทั้งพื้นดินรอบต้นพืชทุก 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง ป้องกันและกำจัดเชื้อราและกระตุ้นความต้านทานและการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งฉีดพ่นกองปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ ช่วยย่อยให้เป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น - ฉีดพ่นผลอ่อนของพืชเพื่อช่วยขยายให้ผลโตขึ้น หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้อีกด้วย - เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อน ๆ และสามารถลดการใช้สารเคมีมากกว่าครึ่งจากที่เคยใช้ - ใช้ทำปุ๋ยคุณภาพสูง โดยใช้น้ำส้มควันไม้เข้มข้น หมักกับหอยเชอรี่บด เศษปลา เศษเนื้อหรือกากถั่วเหลือง โดยใช้โปรตีนต่าง ๆ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร หมักนาน 1 เดือน แล้วกรองกากออก สีใช้ในปศุสัตว์ - ใช้ลดกลิ่นและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ จะกำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. ช่วยทำให้การย่อยและการใช้ประโยชน์จากอาหารดีขึ้น ทำให้สัตว์โตเร็วกว่าปกติ โดยใช้อาหารเท่าเดิม หรือใช้อาหารน้อยลง 5 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาเท่าเดิม 2. ช่วยยับยั้งการเกิดแก๊ส และดูดซึมโลหะหนักในกระเพาะอาหาร ทำให้สัตว์สุขภาพดี 3. ช่วยป้องกันและรักษาอาการท้องเสีย 4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพ และลดปริมาณน้ำในเนื้อสัตว์ ทำให้คุณภาพของเนื้อสัตว์ดีขึ้นทั้งรสชาติ สี และกลิ่น 5. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไข่ ทำให้ไข่แดงใหญ่และเหนียวขึ้น ทั้งยังเพิ่มปริมาณวิตามิน และลดคอเลสเตอรอล 6. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม 7. ช่วยยับยั้งการเกิดก๊าซแอมโมเนีย และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้ลดกลิ่นของมูลสัตว์ ซึ่งช่วยให้สัตว์ไม่เครียด ทั้งยังเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ให้ดีขึ้นด้วย 8. ช่วยยับยั้งการฟักไข่ของแมลงในมูลสัตว์ ทำให้ลดปริมาณของแมลงในบริเวณฟาร์ม โดยเฉพาะแมลงวัน " มีจำหน่ายทั้งน้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ และน้ำส้มควันไม้ที่ผ่านกรรมวิธีผสมสารสกัดธรรมชาติที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่น้ำส้มควันไม้ 15. doggy ครีมนวดสำหรับสุนัข กลิ่นฟลอร่า ปริมาณ 150 มล. ครีมนวดแบบพิเศษสกัดจากพืชธรรมชาติ สูตรป้องกันเห็บหมัด และป้องกันโรคเรื้อน ผสมวิตามินบี 5 สำหรับสุนัขที่ต้องการการดูแลขนเป็นพิเศษ ช่วยทำให้ขนนุ่ม หวีง่าย พร้อมกลิ่นหอมของดอกไม้ธรรมชาตินานาชนิดที่จะทำให้ทั้งคุณและน้องหมารู้สึกดีดุจเข้าสปาเลยทีเดียว วิธีใช้ ชโลมครีมนวด doggy หวีขนให้ทั่วถึง ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรใช้คู่กับแชมพู doggy สูตรกำจัดเห็บหมัด 16. sun flower น้ำหอมถูพื้นสูตรป้องกันแมลง และสัตว์น่ารังเกียจต่างๆ ปริมาณ 500 มล. น้ำหอมถูพื้นสูตรป้องกันแมลงใช้ผสมน้ำสำหรับถูพื้นบ้าน หรือห้องครัว ผสมสารสกัดธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการป้องกัน และไล่แมลง เช่น มด แมลงวัน แมลงสาบ พร้อมกลิ่นหอมสดชื่น วิธีใช้ ผสมsun flower น้ำหอมถูพื้นลงในน้ำสะอาดสำหรับถูพื้น หรือฝาผนังบ้านเรือน อาคาร 17. sun flower ก้อนกำจัดกลิ่น สูตรไล่แมลง จำนวน 6 ดอก สารสกัดธรรมชาติ เช่น ผงถ่านคุณภาพดี และน้ำมันธรรมชาตินานาชนิดที่มีคุณประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยน้ำมันธรรมชาติต่างๆ ที่มีสรรพคุณในการขับไล่แมลง วิธีใช้ โรยก้อนกำจัดกลิ่น sun flower สูตรไล่แมลงในบริเวณที่มีกลิ่นอับ เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ตู้เย็น ชั้นวางของ เหมาะสำหรับ " บ้านเรือนที่กำลังปลูกสร้างใช้แทนสารเคมี " โรงแรม คอนโดมีเนียม แฟลต " บ้านที่อาศัยอยู่แล้วมีสัตว์รบกวน " สำนักงาน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล " ร้านอาหาร สวนอาหาร โรงอาหาร Food center " หมู่บ้าน ชุมชน " สนามกอล์ฟ รีสอร์ท " ตลาดสด ตลาดนัด " ห้างสรรพสินค้า สนใจสินค้าจัดส่งฟรี หรือ ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ หาซื้อได้ที่ร้านค้าภายใน Tesco Lotus, Big C, คาร์ฟูร์ ผลิตภัณฑ์ sun flower และ doggy เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ติดต่อ บริษัท นันทกฤษณ์ เทรดดิ้ง จำกัด 4/194 ม.1 ซ.วัดศรีประวัติ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 085-212-7030 หรือ 02-921-4313 สำหรับสถานที่ใดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ sun flower และ doggy เรามีป้ายสวยงามติดที่ร้าน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเอาใจใส่ดูแลสุขอนามัยของลูกค้า โดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติค่ะ ด้วยข้อความ " ดูแลใส่ใจคุณ และสิ่งที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ sun flower"
อั๋น สุรธรรม
IP: xxx.46.184.59
เขียนเมื่อ 

ยังไม่ได้อ่านครับ แต่คิดว่าดี เดี๋ยววันหลังมาอ่าน