รณภา ทองโปร่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
Usernamethongprong
สมาชิกเลขที่943
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- เกิดและเติบโตที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การศึกษา

- ประถมศึกษาตอนต้น ร.ร.วัดเขาโบสถ์

- ประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บางสะพาน

- มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.มัธยมนพคุณ

- ประกาศนียบัตร 3 ปี ร.ร.ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

- ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

การทำงาน 

- ปี 2525 เป็นพนักงานช่าง ระดับ 2 (ฮอทไลน์)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

- ปี 2538 เป็นหัวหน้าแผนกช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะ

- ปี 2547 เป็นผู้จัดการสาขาย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปะทิว

- ปี 2549 เป็นผู้จัดการสาขา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าแซะ

- ปี 2552 เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

- ปี 2554 เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร