หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆแสนกิ๊บเก๋ (สาม)

 

   สืบเนื่องจากบันทึกที่ผ่านมา เรื่อง "หนังสือทำมือ..สื่อง่ายๆแสนกิ๊บเก๋ (สอง)   

ภาพวันที่ ๒ ของการอบรมปฏิบัติการ

ขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียนของวิทยากร(อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์)

"การมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำการบ้านมาดี  สวยงาม"

ล้วนแล้ว "ครูดี ครูเพื่อศิษย์..ทั้งนั้นค่ะ"

(มีครูพี่เหมียวได้รับรางวัล..หนังสือเรื่อง "ต้นไม้ใกล้ตัว" ของวิทยากรด้วยค่ะ เล่มนี้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ และมีการพิมพ์ซ้ำมากกว่า ๑๐ ครั้งแล้ว)

..ขั้นตอนการทำแผ่นภาพเรื่องสระ..

..แจกรูปให้ดูก่อนนะคะ..

มือสวยๆของคุณครูนางแบบ ๓ คนค่ะ

๑. คุณครูพี่อ๊อด (ครูนิลุบล)

๒. คุณครูพี่เหมียว (ครูสายตา)

๓. ครูรสคนสวยใน G2K (ครูรสนันท์)

    วานนี้วันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๕๒ 

ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปนิเทศการจัดการเรียนรู้ของคุณครู

เรื่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่โรงเรียนพุทธิโศภน

ที่ห้องเรียนชั้น ป.๑/๒ ห้องของคุณครูพวงชมพู  สุปินตา

ได้พบสื่อหนังสือทำมือ เล่มเล็กๆมากมายที่คุณครูได้ทำต่อยอดขยายผล จากการอบรม

จึงนำมาฝากเพื่อนครูและเพื่อนๆได้ชมก่อน

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจ และสามารถทำต่อได้

และสำหรับเพื่อนๆที่อาจยังมองไม่เห็นขั้นตอนในการทำ

กรุณาติดตามตอน ๓ ต่อไปนะคะ

..จะนำมาแจกอีกค่ะ..

 

 

 

..อย่าลืมนะคะ  ติดตามตอนที่ ๓ ต่อ..

สื่อ "ทำมือ" อย่างง่าย  เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้

..ง่ายจริงๆค่ะ ..

สวัสดีค่ะ