พานิช


Username
mrpanit
สมาชิกเลขที่
82748
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

-เกิดที่ 18 หมู่ 18 บ้านสร้อย ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา

-ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสร้อย ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

(ปัจจุบันคืออำนาจเจริญ)

-ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านจานลาน ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี(ปัจจุบันคืออำนาจเจริญ)

-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

(ปัจจุบันคืออำนาจเจริญ)

-มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี

(ปัจจุบันคืออำนาจเจริญ)

-ปริญญาตรี วัดผลการศึกษา (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

-ปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

-ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การทำงาน

-บริษัทกรุงเทพเคหะจำกัด

-ครูโรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

-ครู ศูนย์ กศน.จังหวัดอ่างทอง

-หัวหน้าศูนย์กศน.อำเภอบางปะหัน

-ผอ.กศน.อำเภอเสนา

-ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประสบการณ์ที่ผ่านพบ

-ประธานกลุ่มนักศึกษาวัดผลการศึกษา ม.รามคำแหง

-ประธานนักศึกษาภาควิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-กรรมการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 5

-กรรมการคุรุสภาอำเภอขุขันธ์

-กรรมการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(สายผู้สอน)

-รองเลขาธิการกลุ่มพัฒนาการศึกษาศรีสะเกษ

-รองประธานชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอเสนา

-กต.ตร.สภอ.เสนา

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ (7 ราย) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

-วิทยากรอบรม IT ,SPSS for windows  ประกันคุณภาพ กศน.   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

-ผลงานวิจัยร่วมกับ มสธ.เรื่อง"การวิจัยและพัฒนาแรงงานด้วยระบบการศึกษาทางไกล" ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี เป็นหัวหน้าโครงการ
(ปี 2551-2552)

การอบรมหลักสูตรระยะยาว

-นบส.กศน.รุ่นที่ 1

ผลงานที่ภาคภูมิใจ  

-ร่วมก่อตั้งกลุ่มพัฒนาการศึกษาศรีสะเกษ จัดหาทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากจนในพื้นที่

-ครูประจำกลุ่ม กศน.ดีเด่น ของ ศนจ.ศรีสะเกษ ปี 2532

-ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก(ตำบลพุทเลา) อ.บางปะหัน โดยใช้งบ  อบจ.จำนวน 1 ล้านบาท  ทำให้ชาวอยุธยารู้จักคำว่าศูนย์การเรียนจนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นสถานที่จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนคลื่น 105.75 ออกอากาศทุกวันนั่นเอง

-ร่วมกับนักศึกษาจากสิงคโปร์จัดสร้างศูนย์การเรียนชายนา (โรงเรียนชายนาพัฒนา)ตามโครงการ Project Aegis

-สนับสนุนการท่องที่ยวเชิงอนุรักษ์(โฮมสเตย์)คลองรางจระเข้ อำเภอเสนา ที่เป็นรูปธรรมแห่งแรกของอยุธยา

-รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ห้องสมุดประชาชนดีเด่น(กศน.เสนา)

-รางวัลการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

-ช่วยเพื่อนครู น้องพี่ทั้งในและนอกสังกัด(ฟรี) พัฒนาผลงานวิชาการจนได้เลื่อน
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษไม่ตำกว่า 20 ราย

-ศิษย์เก่าตัวอย่างโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

-ทำคะแนนสูงสุด(ติด 1 ใน 3 คน )จากการอบรม นบส.กศน.รุ่นที่ 1  

ครูในดวงใจ

-รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ แห่งภาคทดสอบและวิจัย รามคำแหง เป็นครูที่มีแต่ให้และให้ลูกศิษย์ทุกคน

ปัจจุบันและอนาคต

-กำลังให้ความสนใจงานห้องสมุดประชาชน และงานการศึกษาตามอัธยาศัยค่อนข้างมากเนื่องจากมีผลสืบเนื่องจาก พ.ร.บ. กศน.51 นั่นเอง

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท