การเรียนการสอนแบบ e-learning

e-learning
การพัฒนาการเรียนการสอน (e-learning) มองในภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุมทั่วประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทียบกับงบประมาณในการลงทุนและระยะเวลาในการดำเนินการแล้วนั้น การให้บริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือได้ว่าคุ้มค่าที่สุด แต่การพัฒนายังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อจำกัดของ Infrastrucure ในเมืองไทย ซึ่งผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ของประเทศ ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ที่มีความเร็วตำ (56.6 กิโลไบท์) ทำให้การเรียนการสอนด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับความเร็วในการสื่อสารภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว ดังนั้นในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องออกแบบและพัฒนาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว ซึ่งความคาดหวังที่จะนำเอาเท๕โนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและผู้สอน นั้นจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการให้บริการการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือทดแทนชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้ให้ความรู้ (Instructor) เป็นผู้ชี้แนะ(Coach)ผู้ออกแบบ(Designer) เป็นผู้ดำเนินการ(Facilitator) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา แต่การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์นั้นต้องอาศัยเครื่องมือช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ (Interactive Tools) อันประกอบไปด้วย 1. Chart เป็นเครื่องมือทดแทนการถามตอบในชั้นเรียนแบบ Real Time (Synchronous Learning) 2. Web Board เป็นเครื่องมือทดแทนกระดารแสดงความคิดเห็นซึ่งผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระทุกเวลา (Asynchronous Learning) 3. White Board เป็นเครื่องมือทดแทนกระดารดำซึ่งสามารถแสดงข้อมูลบนกระดานดำ ให้ผู้เรียน และผู้สอนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน (Collaborative Learning) 4. FAQ เป็นเครื่องมือช่วยตอบคำถามอัตโนมัติในกรณีเป็นคำถามที่พบบ่อย ผู้สอนสามารถตอบคำถามที่พบเก็บไว้เพื่อให้ผู้เรียนมาค้นคว้า ด้วยตนเองไดตลอดเวล ฯลฯ

รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

การพัฒนาบทเรียน e-learning

ขั้นตอนในการสร้างบทเรียน e-learning เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 การนำบทเรียนมาใช้ ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ดำเนินการสอนด้วยกิจกรรมและบริการของอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบ Learning Managment System (LMS) ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อประสมที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของตัวอักษร, รูปภาพ,เสียงบรรยายตลอดจนภาพเคลื่อนไหว ที่ช่วยเสริมจินตนาการ ในผู้เรียนได้เข้าใจ บทเรียนได้อย่างลึกซึ่งและมาสารถนำความหวังและจินตนาการไปเป็นแนวทางในการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29685, เขียน: 20 May 2006 @ 10:41 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านเรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-learning ได้รับความรู้และขั้นตอนในการทำงาน แต่การที่เราจะนำเรื่องนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นที่โรงเรียนของเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับนักเรียน และที่สำคัญคอมพิวเตอร์จะต้องมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมการเรียนการสอนจะดีขึ้น

                                          ขอให้พัฒนาต่อไป

เยี่ยมชมได้ที่ http://gotoknow.org/rangson

IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-learning ดีผมก็สอนนักเรียนโดยใช้ e-learning เช่นกัน ขอให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เข้าชมได้ที่ http://gotoknow.org/kitsada
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการสอนโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขอให้พัฒนา webblog คุณให้ดีขึ้นอีกครับขอเป็นกำลังใจให้

เข้าชมที่ http://gotoknow.org/kitsada

กิตษฎา วันนา
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน

ขอให้คุณพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น

ขอเป็นกำลังใจให้

เข้าชมได้ที่http://gotoknow.org/kitsada

ปัทมา จักรน้ำอ่าง
IP: xxx.147.74.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะ สำหรับเนื้อหาดี ๆ ต้องการข้อมูลนี้พอดี

พัฒนาต่อไปนะคะ