GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   การศึกษาในโลกโลกาภิวัฒน์ เป็นการศึกษาที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความรู้ใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้วิถีชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อความสงบสุข และเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิต คนทุกคนจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต   ขอหยิบยกเอาบทความบางตอนเรื่อง " การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ของรองศาสตราจารย์ประจักษ์  บุญอารีย์ ที่กล่าวไว้ว่า " การศึกษา คือ เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนามนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน"  การศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนทัศน์ใหม่ จักต้องเป็นไปเพื่อการสร้างคนให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดีอย่างสมดุล สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่พอดีและพอเพียง อยู่ร่วมและสังสรรค์จรรโลงสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 29676
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอแสดงความยินดีที่มีบล็อคเป็นของตัวเอง ขอร่วมเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วย หวังว่าคงจะนำข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์มานำเสนอเรื่อยๆนะคะ เรืองรัตน์ โคสะสุ http://gotoknow.org/ruangrut