การผลิตสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

 

 การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้  การประดิษฐ์ส่วนใหญ่ใช้วัสดุที่สามรถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างนิสัยในการทำงานและเป็นงานที่นำไปสู่อาชพได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนความเห็น (1)

boonyard
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

  เรียน  อาจารย์  มานิต  ยอดเมือง ที่เคารพ 

     ดิฉันไส่งข้อมูลบันทึกการเรียนล่าสุดให้อาจารย์  เรืองการประดิษฐดอกไม้ใบตอง  ขอบพระคุณคะ

                                          บุญหยาด  พื้นทอง  C.I.6.1 

                                              เลขที่  22