เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 49 ได้อ่านบันทึกของท่านอาจารย์ มาลินี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/05/17/06/04/07/e29075#comments แล้ว

ก็มาคิดว่า หาก ในแต่ละวัน เรามองหาคนที่มีจิตสมนึกที่ดีอย่างคุณสมรถ

แล้วมาบันทึกไว้ท่าจะดี เพราะได้ชื่นชมคนดีที่เราพบ

เมื่อวานนี้ ได้พบ ขณะที่กำลังจะลงไปทานข้าวที่โรงอาหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข ระหว่างทางลงบรรได ได้พบกับคุณรวิวรรณ ช่างทันตกรรมของคณะฯ

ก็ยิ้มทักทายตามธรรมเนียมคนไทยเรา ระหว่างนั้นก็พบแก้วนำพลาสติกซึ่งไม่ทราบใครดื่มนำแล้วเอาแก้วมาวางไว้ที่บรรได      คุณรวิวรรณ ก้มลงเก็บทันที เพื่อเอาไปทิ้ง 

เห็นแล้วประทับใจ เค้าจะเดินผ่านเลยไปก็ได้ แต่เค้าเลือกที่จะก้มลงเก็บไปทิ้ง

จึงประทับใจที่คนในคณะฯไม่ดูดาย

ความมีนำใจเล็กๆน้อยๆนี้ เป็นสิ่งที่ดี ถือว่าเป็นคนที่มีจิตสำนึกดี น่าชื่นชม

ที่ทำงานก็เหมือนบ้านของเรา คนเราต้องอยู่ที่ทำงานตั้งหลายชั่วโมงต่อวัน

เผลอๆมากกว่าเวลาที่อยู่บ้าน การที่เราช่วยกันดูแลที่ทำงานให้สะอาดจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ท่านใดพบสิ่งดีๆ นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ