ผมได้รับแรงบันดาลใจทั้งเรื่องการทำและเผยแพร่หนังสือทำมือจากน้องต้อม (เนปาลี)

เพิ่งหัดเขียนหนังสือได้ไม่นาน พอเขียนได้ก็เขียนเรื่อย ๆ เขียนตามที่ใจอยากเขียน เขียนโดยที่ไม่คิดว่าจะมีใครอ่าน

งานเขียนบางชิ้นเกิดจากการทำงาน

งานเขียนบางชิ้นเกิดจากการเดินทาง

งานเขียนบางชิ้นเกิดขึ้นในชีวิต

งานเขียนบางชิ้นเกิดจากการครุ่นคิด ไตร่ตรอง

ฯลฯ

ผมนำงานเขียนบางชิ้นลองทำเป็นหนังสือทำมือ อาศัยเทคโนโลยีง่าย ๆ ที่ตัวเองใช้งานได้

คอมพิวเตอร์ก็มี ปริ้นเตอร์ก็มี วัสดุหาซื้อได้ง่าย ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรค

ตอนแรกนึกว่าทำมาแล้ว ๓ เล่ม แต่พอนึกจริง ๆ เยอะกว่านั้น 

๓ เล่มที่นึกได้ในตอนแรก เป็นเรื่องของเฌวา ๒ เล่ม เป็นเรื่องเล่าคนกับป่า ๑ เล่ม

อันนี้ http://www.upload.in.th/index.php/files/get/-OW6MY5_pA/cheva1.pdf เป็นหนังสือเล่มแรกของเฌวา ทำตอนเฌวาอายุครบ ๑ ขวบ เนื้อหาทั้งหมดแม่เฌวาเป็นคนเขียน ผมเป็นคนถ่ายรูป เลือกรูปออกแบบและทำเล่ม

อันนี้ http://www.upload.in.th/index.php/files/get/x3J0MrjKLY/cheva2.pdf เป็นหนังสือเล่มที่สองของเฌวา ทำตอนอายุครบสองขวบ เนื้อหามีทั้งพ่อและแม่เฌวาเขียน เนื้อหาของพ่อได้นำมาไว้ในบล็อคนี้แล้ว รูปที่นำมาลงในเล่มทั้งแม่และพ่อช่วยกันถ่าย ตัวหนังสือผมเป็นคนออกแบบและจัดทำ

หนังสือทั้งสองเล่มของเฌวา "เฌวาขวบนึงแล้ว" และ "เฌวาสองขวบแล้ว" ผมปริ้นส์ลงบนกระดาษ A4 แล้วพับครึ่งแต่ละแผ่น เอากาวทาด้านหลังแล้วเอาแผ่นที่ ๑ ด้านซ้านแปะติดกับด้านขวาแผ่นที่ ๒ เอาด้านซ้านแผ่นที่ ๒ แปะติดด้านขวาแผ่นที่ ๓ ไปเรื่อย ๆ จนควบ แล้วก็เอากระดาษที่ปริ้นศืหน้าสุดท้ายที่เป็นปกมาแปะบนแผ่นแรกซึ่งอยู่ด้านหน้ากับแผ่นสุดท้ายที่อยู่ด้านหลัง รอจนกาวแห้ง ก็เอามาตัดขอบออก จะได้หนังสือที่มีภาพเต็มท้ังหน้าครับ

ส่วนอันนี้ http://www.upload.in.th/index.php/files/get/G8uL_rtvuN/banpaka.pdf เป็นหนังสือเรื่องเล่าของชาวปกาเกอะญอบ้านป่าคา ชื่อ บ้านป่าคา : เรื่องเล่าคนกับป่า เนื้อหาทั้งหมดได้นำมาใส่ไว้ในบล็อคนี้แล้ว ในหนังสือนอกจากเล่าเรื่องด้วยข้อเขียน ยังมีภาพประกอบส่วนหนึ่งที่ผมเดินทางเข้าไปถ่ายเอง หนังสือเล่มนี้ ผมสั่งปริ้นเป็น ๒ หน้า A4 คำนวนหน้าให้อยู่ด้วยกัน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง แล้วเย็บเล่มแบบมุงหลังคาครับ

ทั้งสามเล่ม ผมใช้ฟอนต์ที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับ ท่านใดที่โหลดไปฟอนต์ไม่รองรับสามารถโหลดฟอนต์ ได้ที่ http://www.upload.in.th/index.php/files/get/p8ESBXAKrG/font.rar

ขอบคุณน้องต้อมนะครับที่จุดประกาย...