ข้าพเจ้าชอบดู...ชอบชมไม้บอนไซ แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงให้โตได้รูปทรงสวยงามเหมือนที่เคยเห็นตามบ้านซึ่งเลี้ยงอวดโฉมประชันเป็นที่เลื่องลือระบือไกล ...

...ยังจำได้ว่า เมื่อสมัยสาวๆ เคยติดตามสามีไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านหนึ่ง คือ พระยามไหสวรรย์(กอ สมบัติศิริ) ที่บ้านถนนสีลมของท่าน ซึ่งล้อมรอบไปด้วยไม้ดัดอย่างไทยโบราณเก้าประเภท และเขามอ ที่สวยงามแปลกตามากมาย ..ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไม้ดัดอย่างไม่หวงวิชา อีกทั้งแจกตำราที่ท่านเขียนเอง...

ท่านได้ประพันธ์กลอนไพเราะที่สะท้อนความชื่นชอบไม้ดัดและเขามอไว้ด้วย..

โต๊ะอาหารประดับด้วย เขามอ

ประดิษฐ์แต่งตะโกตอโมกตั้ง

ไม้ดัดและไม้ตอเติมแต่ง

สวนรอบประกอบด้วย เครื่องถ้วยจานชาม

เพลินอะไรแม้นเหมือนเพลิน

กินอาหารใกล้เนินภูผา

ยิ่งพิศยิ่งเพลินเจริญตา

กลิ่นบุบผารวยรื่นชื่นทรวง

<img src="http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/399/015/original_bonsai11.jpg?1352726569" 0"="">

-- แต่จะเป็นด้วยเพราะข้าพเจ้า ขาดทั้งเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่...ขาดความละเอียดอ่อน..และมักใจร้อนรดน้ำมากไป...จึงไม่มีไม้ดัดงามๆประเภทนี้มาประดับไว้ให้ชื่นใจเลย...และจนถึงปัจจุบันนี้...ได้ชะลอการเลี้ยงไม้ดัดไว้พักหนึ่ง...แต่เลือกที่จะชื่นชมไม้ดัดของคนอื่นอยู่เสมอ...

เมื่อมานั่งอ่านคู่มือกรรมวิธีในการเลี้ยงไม้บอนไซ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดัดไม้เป็นรูปทรงต่างๆ การคอยตัดริดกิ่ง การจัดทิศทางของแสง การเลือกดิน การเลือกพันธุ์ไม้ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะของผู้เป็นเจ้าของ ที่เฝ้าคอยการเติบโตอย่างเป็นขั้นตอน ไม่เน้นปริมาณและความสูง แต่มุ่งหวังผลสุดท้ายของความงดงาม น่าพิศวง ของทรวดทรง สีสรรที่แปลกแตกต่างอย่างไม่อาจลอกเลียนกันได้ง่ายๆ จึงเป็นความท้าทายและความสุขของผู้เลี้ยงไม้ดัดทุกคน

<img src="http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/399/025/original_bonsai25.jpg?1352726575" style="" redactor"="" border="0">

คราใดที่ได้มีโอกาสเพ่งพินิจอย่างพิศมัยของความงามของไม้บอนไซ...ชวนให้คิดคำนึงถึงความเพียรในการทำงานในชีวิตของคนเรา...หลายงาน...หลายกิจกรรม...เป็นการทุ่มเทแรงกายและแรงใจไปตามหน้าที่และบทบาท..ตามวัฒนธรรมประเพณีและกฏเกณท์ที่ผู้อื่นกำหนดไว้แล้ว...เป็นเหมือนสูตรสำเร็จ...

<img src="http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/399/024/original_bonsai33.jpg?1352726576" style="" redactor"="" border="0">

ผลงานที่ได้ตามที่พึงประสงค์ออกมา...อาจไม่ใช่เพราะความเก่งกล้าเกินผู้อื่น...ไม่มีเขาคนใดคนหนึ่งนั้น...คนอื่นที่มีความรู้ในสาขาเดียวกัน...ก็สามารถทำให้ลุล่วงได้เช่นเดียวกัน...

<img src="http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/399/019/original_bonsai16.jpg?1352726567" style="" redactor"="" border="0">

แม้กระนั้น.. ยังมีผลงานที่โดดเด่นแตกต่างเฉพาะ ที่มาจากความคิดริเริ่มของผู้มีอัจฉริยะ.. ผู้เป็นต้นกำเนิดของสิ่งใหม่ๆ... ผู้ออกนอกกรอบสิ่งเก่าๆ...ผู้แสวงหาความดีงามที่สังคมมองไม่เห็น...เปรียบประหนึ่งดั่งผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไม้บอนไซ ที่ข้าพเจ้ากำลังพรรณาไว้ ณ ที่นี่ค่ะ...

ที่มาของรูปภาพ : ขอบคุณคุณ P.Tungs เพื่อนสนิทที่ชมชอบไม้บอนไซ ...