เมื่อวานนี้ได้ไปจัดสัมมนา ปฐมนิเทศอนุสาสก ณ ศูนย์การเรียนรู้   ชุมชน  บ้านต้อน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันการถ่ายทำ ครูบ้านนอก  ผู้บันทึกจึงได้บันทึกภาพ ธรรมชาติ   ของวิถีชีวิตบางส่วนของชาวอีสานและได้นำภาพ   สถานที่  บางส่วนในการถ่ายทำภาพยนตร์  ครูบ้านนอก มาให้ชาวบล๊อกชมค่ะ  เป็นเรื่องราว ของ   ครูบ้านนอก.....ย้อนอดีตของครูภาคอีสาน

... รำลึกถึง...วิถีชีวิตของผู้คนและครู....ภาคอีสาน

ศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตจากภาพยนตร์

ครูบ้านนอกย้อนรอยวิถีชีวิตผู้คนและครูไท

  อนงค์  ปะนะทัง

27 ส.ค. 52