ค่ายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์3

วันเข้าค่าย เด็ก ๆ ของเราตื่นเต้นกับการรับป้ายชื่อ สีแดง เหลือง เขียว หลังพิธีเปิด มีกิจกรรมนันทนาการด้วยเพลงสนุก ๆ ครูนำเด็กทั้งร้อง ทั้งเต้น แล้วจึงแยกไปเข้าฐาน

          วันเข้าค่าย  เด็ก ๆ ของเราตื่นเต้นกับการรับป้ายชื่อ  สีแดง  เหลือง  เขียว  หลังพิธีเปิด มีกิจกรรมนันทนาการด้วยเพลงสนุก ๆ  ครูนำเด็กทั้งร้อง  ทั้งเต้น  แล้วจึงแยกไปเข้าฐาน  มีพี่ ๆ ชั้นมัธยมมาช่วยดูแลน้อง ๆ  ด้วย

                                      

                                               

 

                                             

                                               

หลังการจัดกิจกรรม  พวกเราก็ร่วมกันประเมินค่ายครั้งนี้  โดยใช้กระบวนการ AAR. 

 

AAR .  ค่ายคณิตศาสตร์  ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

25    สิงหาคม  2552  เวลา 15.00  -  15.30  น.

1.      ความรู้สึกในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งนี้

1.1    วิทยากรรับเชิญ  4  ท่าน 

-          รู้สึกภูมิใจมากที่ศูนย์การเรียนรวมฯ ให้เกียรติ

1.2    รู้สึกดีใจที่ครูทุกคนมีส่วนร่วมเป็นการหลอมความคิด..สู่การปฏิบัติต่อนักเรียน  ทุกคนรู้รัก รู้อภัย  มีน้ำใจต่อกัน

1.3    รู้สึกพอใจ  ที่มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนในห้อง

1.4    รู้สึกพอใจที่นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมแบบคละชั้น

1.5    รู้สึกสงสารวิทยากรที่ทำงานหนัก  วางแผนกิจกรรมกับคณะครูแกนนำ  เตรียมบทเรียน  เตรียมแบบฝึก    และ จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างทุ่มเทเสียสละ

2.  ความพอใจ / ได้ดั่งใจ 

         2.1  เกิดนวัตกรรมใหม่  จัดกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น / คละกลุ่ม 

         2.2  นักเรียนมีความกระตือรือร้น  ตั้งใจ  ปฏิบัติกิจกรรม

                  -  นักเรียนกลุ่มสีเหลืองช่วงชั้นที่ 2  ตั้งใจดีมาก (ครูให้คณะความตั้งใจ  9/10 คะแนน) 

                  -  นักเรียนกลุ่มสีเขียวช่วงชั้นที่ 2  ตั้งใจดีมาก (ครูให้คณะความตั้งใจ  8.5/10 คะแนน) 

         2.3   นักเรียนสามารถร่วมเรียนรู้แบบคละชั้นได้ 

         2.4  คณะครู  และวิทยากรทุกคน  มีความตั้งใจ  ทุมเท  เสียสละ  ร่วมแรงร่วมใจดีมาก  

                มีการเตรียมเอกสารดี

         2.5  ครูอธิบายเนื้อหาแล้ว  นักเรียนสามารถเข้าใจ  และทำแบบฝึกได้  ผลคะแนนหลังเรียนมี       

                ค่าเพิ่มขึ้น

3.  ความไม่พึงพอใจ  /  ไม่ได้ดั่งใจ 

  3.1  วิทยากร  คิดว่าตนเองยังปฏิบัติงานไม่เต็มที่ พบจุดบกพร่องของตนเอง  เช่น เตรียมแบบ  

                 ฝึกสำหรับเด็กน้อยไป    การถ่ายทอดแก่นักเรียนน่าจะชัดเจนกว่านี้

   3.2  ในวันจัดกิจกรรมเวลาน้อย   นักเรียนกลุ่มอ่อน (สีแดง) ทำงานไม่ทัน

                 วิทยากร /  ครูประจำฐาน ปล่อยนักเรียนล่าช้า ทำให้ต้องรอกัน 

3.3      แบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของช่วงชั้นที่ 1  มากเกินไป(15 ข้อ) น่าจะจัดเพียง 5 ข้อ

3.3      ไม่มีสื่อเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อน

3.4      กลุ่มห้องประชุม 2  ครูไม่จัดเตรียมโต๊ะ – ม้านั่งสำหรับเด็ก  เมื่อเด็กเข้ามาแล้ว ต้องวิ่งหาโต๊ะ ม้านั่งอีก ทำให้ล่าช้า  และเด็กขาดสมาธิ

3.5      นักเรียนขาดระเบียบวินัย  เช่นปล่อยชายเสื้อ   ยกเท้าต่อหน้าครู   เดินแถวไม่เป็น

3.6      แบบฝึกยังขาดการเรียงลำดับขั้นตอน 

3.7      ระยะเวลาเตรียมงาน  กระชั้นชิดมาก ๆ  ทำให้ครู / วิทยากร ไม่ได้ทบทวนงาน  และขาดการปรึกษาหารือกัน 

3.8      นักการ ฯ  ไม่มีน้ำใจช่วยเหลืองานกัน  ขาดความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน

4.  ความคิดใหม่ ๆ (ปิ๊งแว้ป)

4.1  อยากให้ครู/วิทยากร ตรวจแบบฝึกในชั้นเรียน  เมื่อพบว่าเด็กไม่เข้าใจ  ควรจัดการแก้ไข    

               โดยอธิบายเพิ่มเติม 

4.2    กิจกรรมแต่ละฐานควรมี  กิจกรรม  แบบฝึก  ที่แตกต่างกันไป ตามศักยภาพของผู้เรียน

4.3    วิทยากร / ครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  ในเมื่อหนึ่งห้องมีครูถึง 3 คน  คนหนึ่งอธิบายอยู่หน้าห้อง  อีก 2  คนควรช่วยดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด 

5.  จะดีกว่านี้ถ้า  ........

         5.1  คณะครูและวิทยากร ควรได้มีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องรายละเอียดกิจกรรมมากกว่านี้

         5.2  แบบทดสอบสำหรับกลุ่มสีแดงน่าจะลดจำนวนน้อยลง เหลือเพียง 5  ข้อ

         5.3  ควรลดจำนวนกลุ่มนักเรียน กลุ่มใหญ่  (39  คน )  น่าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

         5.4  การจัดประชุมเตรียมงาน  น่าจะประชุมวันเดียวกัน เพื่อความชัดเจน  กันลืม  คือ  แกนนำ   

                ประชุมช่วงเช้า   คณะทำงานประชุมบ่าย 

5.5    ควรเพิ่มสื่อ ให้กับกลุ่มเด็กอ่อน

5.6    ครูผู้ชาย  ควรฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  เข้มข้น  ในกิจกรรมลูกเสือ

5.7    นักการภารโรง  ควรปฏิบัติงานกันโดยพร้อมเพรียง  ร่วมแรงร่วมใจทำงานตั้งแต่เช้าจน 

สิ้นสุดกิจกรรม

                                  

                               

                                                     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้ของครูตา

คำสำคัญ (Tags)#aar#ค่ายคณิตศาสตร์#ช่วงชั้น 1และ2

หมายเลขบันทึก: 291441, เขียน: 27 Aug 2009 @ 00:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ประทับใจผลงาน และ บรรยากาศการทำงาน จาก AAR ครับ

งานนี้  "งานเสร็จ  คนสุข"   เพราะ  "ร่วมมือ   ร่วมใจ   ร่วมแก้ไข  ร่วมพัฒนา"

       ขอมอบดอกไม้อีกช่อครับ

 

 

เขียนเมื่อ 
  • พี่ตา
  • ตามมาเชียร์
  • ฮ่าๆๆ
  • ชอบภาพแรก
  • ท่าทางสนุกมากๆ
เขียนเมื่อ 

P   ขอบพระคุณค่ะ  ท่านรองฯ ครูตาพยายามนำกระบวนการ  AAR เข้าไปใช้ในโรงเรียนด้วยความคิดกล้าทำ  กล้านำ  เพิ่งประสบความสำเร็จปีนี้เองค่ะ 

            พาคณะครูทำ  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้ว  แต่ก็มีคุณครูบางท่านบ่นเหมือนกันค่ะ  ว่า ช้า เสียเวลา  และก็มีครูบางท่านยังไม่ค่อยเปิดใจ   ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ไม่เคยเข้ากระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  และ  การฟังอย่างใส่ใจที่พวกเราทำกัน   "คนใจร้อนจะไม่ค่อยนิ่งคิดค่ะ"   

เขียนเมื่อ 

Pสวัสดีค่ะ  คุณน้องขจิต

               ชวนน้อง (ภาพแรก) มารับคำชมแล้วค่ะ    อีกไม่นานคงเข้ามาเป็นสมาชิก  gotoknow  ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเชียร์  ..สู้ สู้ อยู่แล้วค่ะ  อิอิ