ขอบคุณ คุณทวีสิน  ที่ ทำ Blog ให้ทุกอย่าง

ทั้งรูป  ประวัติ  ฯลฯ 

ผมเอง ก็ ไม่เก่งเรื่อง KM มากนัก   แต่ ถ้าเป็น LO ก็พอจะขยับๆได้

 

Living Company หมายถึง องค์กรที่ ....

--- เติบโตได้   พนักงานทุกคน คือ cell ในร่างกาย  สามารถเติบโตได้  และ มีจิตวิญญาณที่ออกจากร่างไป เกิดใหม่ สร้างกายใหม่ได้  ดังนั้น องค์กรจึงเสมือนมีชีวิตและ  เป็นอมตะ

--- สนุกสนาน  เป็น องค์กรสุขสันต์  องค์กรสุดสัปดาห์   วันทำงานสนุกยังกะวันหยุด 

--- เชื่อมั่นในการพัฒนา คนให้เป็นปกติ  โดยเฉพาะที่จิตใจ

--- เติบโต โดยมี ทั้งให้และรับ  เช่นเดียวกับ สิ่งมีชีวิตที่ให้และรับกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  ดังนั้น องค์กรมีชีวิตจึงเรียนรู้ที่ปรับตัวและช่วยเหลือสังคม ชุมชน พร้อมๆกับการพัฒนาตนเองไปด้วย

--- รู้จัก การเข็ดขยาย  รู้จักการปรับตัว  รู้จักการให้  มีครบทั้ง ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา 

--- ตอบโจทย์คนทั้งองค์กรที่ว่า เกิดมาทำไม  ได้ชัดเจนที่สุด