ปาโหม (ตามรูป) เป็นพืชเถาเลื้อย คู่บ้านคู่เรือน ผมเอารูปมาให้ดูด้วยเพื่อจะเลียบ ๆ เคียง ๆ ดูว่าที่อื่นเขาเรียกอะไร ใบปาโหม สำหรับผมแล้วผมรู้จักว่าเป็น “ขยะ” ที่ซอยละเอียดโรยอยู่ในข้าวยำ พร้อมคลุกเคล้า หากร้องห้ามแม่ค้าไม่ทัน ผมก็ต้องมานั่งเขี่ยออก เพราะไม่ชอบเอาเสียเลย

     วันหนึ่งได้อ่านหนังสือเรื่องภูมิปัญญาการปราบปราม ของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช นายตำรวจนอกราชการ ซึ่งเป็นคนจังหวัดพัทลุง ที่อายุยืนยาว และร่างกายแข็งแรงมาก จนถึงทุกวัน หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานวิจัยของ วีระ แสงเพชร (2544) มีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่ท่านกินเป็นประจำทุกวันคือ ใบปาโหม วันละ 4-5 ใบ ทุกวันนี้ผมก็เลยกินครับ เมื่อมีโอกาสที่บ้านพ่อจะมีเยอะมาก พ่อก็กินทุกวัน และผมก็รู้สึกว่ากินได้ตามปกติ ไม่หืน เหมือนเมื่อก่อนตอนเด็ก ๆ

 

     ผมยังได้ทราบเพิ่มเติมจากผู้สูงอายุอีกหลาย ๆ ท่านว่าแต่ละท่านก็กินบ่อย ๆ โดยกินครั้งละ 3 – 5 ใบ จึงเป็นที่น่าสังเกตครับ ผมไม่มีข้อมูลทางวิชาการอะไรหรอก หากแต่ใครมีของเพิ่มเติมด้วยนะครับ