ส่งแฟลชประวัติตัวเอง

    http://www.gotoknow.org/file/somngern/present_face.swf