เรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วได้อะไร

ได้อะไรหลายๆ อย่าง

สิ่งที่คาดหวัง

เรียนและได้อะไร

ไม่ได้อะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อำนาจ ศรีทิม : V1



ความเห็น (0)