อันตรายจากการร่วมงานบั้งไฟที่ควรรู้

1. คนเมา พูดไม่รู้เรื่อง

2. บั้งไฟอีหมก ใช้มือจับจุดแล้วปล่อย ไม่มีทิศทาง

3. การระเบิดของบั้งไฟใหญ่

4. การเสียการทรงตัวหลังจากบั้งไฟหลุดจากค้างที่จุดแล้ว

5. การลงสู่พื้นของบั้งไฟ

จะอธิบายให้เห็นภาพอีกครั้ง