นโยบายใหม่ของท่านเลขาฯให้สอนเป็นชิ้นงาน ท่านจะให้ทำอะไรบ้าง และทำอย่างไร เชิญแลกเปลี่ยนได้ครับ