การสอนเป็นชิ้นงาน

นโยบายใหม่ของท่านเลขาฯให้สอนเป็นชิ้นงาน ท่านจะให้ทำอะไรบ้าง และทำอย่างไร เชิญแลกเปลี่ยนได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเทคนิคความเห็น (0)