ขณะนี้ ราชภัฏสุราษฎร์ฯได้มีการเปิดรับสมัครภาค กศ.บท อยู่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้าสมัครเข้าสมัครพอประมาณ