ทำอย่างไรจะเขียนบทความให้ได้ดี


การเขียนบทความทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพผืเผยแพร่

5-6 สค. 52 ที่คณะแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีกิจกรรมทางวิชาการมากมาย ฉันเดาว่าทุกอย่างต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนปีงบประมาณใหม่กระมัง

Wyk2

ท่านหัวหน้าชูศรี คูชัยสิทธิ เปิดงานและบรรยยายนโยบายการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์

วิทยากรภายนอกคือ ท่าน รศ ดร จินตนาตั้งวรพงษ์ชัย บรรณาธิการวารสารคณะพยาบาลศสาตร์ มข ท่านกรุณามาเป็นวิทยากรทุกปี ขอบพระคุณอาจารย์ มา ณ ที่นี้

Wyk3

พี่พี่ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณืการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในและต่างประเทศ และการเลือกประเด็นการเขียนบทความฯ

ของแถมทุกครั้งคือ ผู้เรียนทุกคนต้องผลิตบันทึกตัวเองใน G2K จะได้ไม่ซีเรียสมากค่ะ นำโดยพี่ไก่กัญญาและคณะ

Wyk1

หมดวาระของกรรมการชุดนี้แล้ว....เย้ เย้!!!

โครงการ Paper writing ของคณะกรรมการวิจัย งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็เช่นกัน เป็นโครงการสุดท้ายที่คณะทำงานได้ทำให้เสร็จตามเป้าที่วางไว้ โดยประธานฯ คือพี่แก้วอุบล จ๋วงพานิช ฉันเป็นผู้เขียนโครงการ

กำหนดการ

โครงการ  การเขียนบทความทางวิชาการ  (Paper  Writing) ”  

วันที่   5-6 สิงหาคม   ..   2552

          ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า

วันที่   5 สิงหาคม   ..   2552

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร /ผู้รับผิดชอบ

 08.00 – 08.30 .

ลงทะเบียน

พิธีเปิด

อาจารย์ชูศรี   คูชัยสิทธิ์

รักษาการหัวหน้างานบริการพยาบาล

08.30-09.15  .

ความจำเป็นของการเขียนบทความทางวิชาการ

วิทยากร: อาจารย์ชูศรี   คูชัยสิทธิ์

09.15 - 10.15  .

หลักการเขียนบทความทางวิชาการและรายงานการ

วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยากร:

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  ตั้งวรพงษ์ชัย

10.15 – 10.30

พักรับประทานอาหารว่าง      

 

10.30 – 12.00 .

การประเมินการการเขียนบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  และปัญหาที่พบในการเขียนบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่   

วิทยากร: 

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  ตั้งวรพงษ์ชัย

 

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.00 .

หลักการนำเสนอผลงาน

วิทยากร: นางอุบล  จ๋วงพานิช

 

14.00 - 14.15

พักรับประทานอาหารว่าง      

 

14.15.– 16.30 .

ประสบการณ์  การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

วิทยากร

ดำเนินการอภิปราย: นางสาวเกศนี  บุณยวัฒนางกุล

วิทยากร: นางสาวอัมพร  กุลเวชกิจ

วิทยากร: นางสาวเกศนี  บุณยวัฒนางกุล

วิทยากร: นางสาวอุบลรัตน์  ต้อยมาเมือง

วิทยากร: นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์

 

 

 

กำหนดการ

โครงการ  การเขียนบทความทางวิชาการ  (Paper  Writing) ”  

    วันที่ 6 สิงหาคม   ..   2552

ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า และห้องประชุม CAI

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร /ผู้รับผิดชอบ

08.00-08.30  .

ลงทะเบียน

 

08.30 – 11.00 .

การเลือกประเด็นในการเขียนบทความทางวิชาการ

วิทยากร: -

- นางอุบล  จ๋วงพานิช

- นางสาวอภิญญา คารมปราชญ์

- นางสาวลดาวัลย์ บูรณะปิยะวงศ์

- นางสาวจิราพร พรหมพิทักษ์กุล

-  นางสาวเกศนี  บุณยวัฒนางกุล

-  นางสาวอุบลรัตน์  ต้อยมาเมือง

-  นางสาวพรนิภา หาญละคร

    10.00-10.15 .

พักรับประทานอาหารว่าง

 

   11.00 – 12.00

ประสบการณ์ในการเป็น Blogger ใน Gotoknow

วิทยากร

-นางสาวเกศนี บุณยวัฒนางกุล

-นางประกาย พิทักษ์

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.30 .

การใช้ Weblog  Gotoknow( ฝึกปฏิบัติ)

วิทยากร:

นางสาวกัญญา วังศรี

นางอุบล  จ๋วงพานิช

นางสาวเกศนี   บุณยวัฒนางกุล

นางประกาย     พิทักษ์

 

15.30 - 15.45

พักรับประทานอาหารว่าง      

 

15.45-16.30

การใช้ Weblog  Gotoknow ( ฝึกปฏิบัติ)

วิทยากร:

นางสาวกัญญา วังศรี

นางอุบล  จ๋วงพานิช

นางสาวเกศนี   บุณยวัฒนางกุล

นางประกาย     พิทักษ์

 

 

 

 เกศนี....บันทึก... 6 สค. 2552...11:39 น.

คำสำคัญ (Tags): #2009#paper writing#srinagarind hospital
หมายเลขบันทึก: 284058เขียนเมื่อ 6 สิงหาคม 2009 23:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (4)

สวัสดีค่ะ  มาชมและมาเชียร์จ๊ะ

วิทยากรชื่อคุ้นคุ้นนะเนี๊ยะ

วันนี้วันศุกร์

P
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช  ขอบคุณค่ะ ท่านประธานที่เคารพรัก มา ณ ที่นี้ค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี