การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

BUKON SPM18
หมายเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.ข้อต่างๆ

ระเบียบ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ได้กำหนดให้เหตุแห่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบข้อต่างๆดังนี้

      ข้อ ๕ เต็มขั้น

      ข้อ ๖ ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้น

      ข้อ ๖(๖) ลาศึกษาต่อ มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน(ใหม่กำหนดให้มีเวลาไม่น้อยกว่า 3เดือน 15 วัน)

      ข้อ ๖(๗) ลาบ่อยครั้ง (รร. ๖ ครั้ง สนง. ๘ ครั้ง)  ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ไม่เกิน 15 วัน

      ข้อ ๖(๘) (ก) ลาอุปสมบท

      ข้อ ๖(๘) (ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน

      ข้อ ๖(๘) (ค) ลาป่วยจำเป็น ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ

      ข้อ ๗ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น

      ข้อ ๘ ลาศึกษาต่อ (รอการเลื่อน) ไม่เกินครั้งละ ๐.๕ ขั้น

      ข้อ ๑๑ วรรคสอง ได้เลื่อนขั้น หนึ่งขั้น (กรณีครึ่งปีแรกได้ ๐.๕ขั้น) รวมทั้งปี ๑.๕ ขั้น

      ข้อ ๑๑ วรรคสาม ได้เลื่อนขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง (กรณีครึ่งปีแรกได้ ๐.๕ขั้น) รวมทั้งปี ๒ ขั้น

      ข้อ ๑๓ กันเงินกรณีถูกฟ้องอาญา

     สิ่งที่เพิ่ม กฎ กคศ. ๒๕๕๐ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

     กรณีลาศึกษาต่อ จะให้หน่วยงานกันเงิน ครั้งละไม่เกิน ๐.๕ ขั้น และเมื่อจบ การศึกษา ป.ตรี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า  ๒.๕ ,

    ป.โท ๓.๒ , ป.เอก ๓.๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลื่อนขั้นเงินเดือน

คำสำคัญ (Tags)#ระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมายเลขบันทึก: 283635, เขียน: 06 Aug 2009 @ 00:24 (), แก้ไข: 18 Sep 2012 @ 07:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 53, อ่าน: คลิก


ความเห็น (53)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

พี่หนิง
IP: xxx.24.24.59
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้พบ ความรู้เป็นประโยชน์ดีนะ รู้มั้ยที่เปิดพบหน้านี้เพราะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจ้ะ คิดถึงนะ

สูรย์
IP: xxx.84.213.198
เขียนเมื่อ 

งง......!!!!! ข้อ 6 กับข้อ 8 ครับ อธิบายด้วย ขอบคุณครับ เห็นที่โรงเรียนได้ข้อ 8 กันทุกคนนี่ครับ

เขียนเมื่อ 

อย่าเพิ่ง งง !!! ค่ะ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ดังนี้

ตาม ข้อ 6 กำหนดว่า กรณีที่ได้เลื่อน 0.5 ขั้นจะเกิดจากกรณีต่างๆตามที่กำหนด และตามข้อ 6(6) คือ กรณีที่ข้าราชการครูได้ลาศึกษาต่อและในรอบปีความชอบนั้น กลับจากการลาศึกษาต่อและมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ( กฎเพื่มเติมเป็น 3 เดือน 15 วัน ) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบปีความชอบนั้นได้ทันที 0.5 ขั้น

ตามข้อ 8 หมายความว่า กรณีที่ข้าราชการครูลาศึกษาต่อและยังมิได้กลับจากการลาศึกษาต่อ(ยังไม่มีเวลาปฏิบัติราชการ) สามารถได้เลื่อนขั้นในแต่ละรอบปีความชอบครั้งละ 0.5 ขั้น แต่การลาศึกษาต่อนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเห็นว่าเป็นวิชาเอกที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการครูลาไปศึกษาต่อ โดยจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นทุกรอบปีความชอบ(เดิมจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลย) แต่เป็นรอการเลื่อนขั้น (กันเงินไว้ก่อน) โดยจะต้องมีคะแนนผลการเรียนมาแสดงตามที่กำหนด รวมถึงแบบรายงานต่างๆ เมื่อขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ฯก็จะมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังเพิ่มเติมในแต่ละปีความชอบอีกครั้งละ 0.5 ขั้น ค่ะ

ครูราชบุรี
IP: xxx.47.21.65
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามพี่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งานบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีข้อสงสัยดังนี้ค่ะ มีข้าราชการครูคนหนึ่งวิทยฐานะชำนาญการ(คศ.2) ในเดือนเม.ย.52 ได้รับการเลือนขั้นข้อ 7 (1ขั้น) เป็น33,540 บาท (เต็มขั้น) ต่อมาเดือนต.ค.52 ขั้น 33,540บาท(0.5ข้น)เนื่องจากเต็มขั้นได้ตอบแทน2% ต่อมาครูผู้นี้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ คศ.3 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.52 จึงมีการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ คือ 8ก.ย.52 คศ.3 ขั้น 36,020 บาท (เทียบจาก คศ.2 มาคศ.3) 8 ก.ย.52 เลื่อนจากขั้น 36,020 บาท เป็น 37,320 บาท (1ขั้น) 1 ต.ค.52 เลื่อนจาก 37,020 บาท เป็น 37,980 บาท (0.5 ขั้น) การเลื่อนขั้นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ข้อสงสัยคือ การปรับเลื่อน 1 ขั้น ในวันที่ 8 ก.ย.52 เลื่อนขั้นด้วยเหตุผลใด ประมวลโดยรวมข้าราชการครูผู้นี้ได้รับการเลื่อนขั้นในรอบปี 2552 ถึง 2ขั้นครึ่งซึ่งไม่เคยพบในราชการ ขอความกรุณาช่วยไขความกระจ่าง จะรอคำตอบนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังเมื่อได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้เป็น คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษนั้น มีข้าราชการครูหลายท่านที่สงสัยค่ะ ขอตอบว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีที่เงินเดือนเต็มขั้นแล้วดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว14 ลว. 30 พ.ย. 2544 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

ข้อ 2. “ข้าราชการครูผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้นอยู่แล้วและไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุดังกล่าวหากภายหลังได้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นและเงินเดือนที่ได้รับยังไม่ถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อนนั้น ให้พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้นั้นได้เป็นกรณีพิเศษ ตามผลการประเมินที่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นในครั้งหลังสุดแล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ได้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น” 2% เท่ากับ 0.5 ขั้น 4% เท่ากับ 1 ขั้น

ฉะนั้นกรณีนี้การเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังจึงเป็นไปตามระดับขั้นเงินเดือนที่คุณบอกมาค่ะ และข้อสงสัยคือ การปรับเลื่อน 1 ขั้น ในวันที่ 8 ก.ย.52 เลื่อนขั้นด้วยเหตุผลใด ก้อเพราะว่า ได้รับการปรับให้เป็น คศ.3 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 52 ฉะนั้นการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งหลังสุดคือการเลื่อน ณ 1 เม.ย. 52 จึงต้องนำผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเมื่อ 1 เม.ย. 52 (1ขั้น) มาคิดคำนวณการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง จึงทำให้เงินเดือนกระโดดจากขั้น 36,020 เป็นขั้น 37.320 ค่ะ ซึ่งข้าราชการดังกล่าวก็จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 52 เช่นกันค่ะ มองดูเหมือนได้เลื่อน 2ขั้นครึ่งก็จริงแต่มันก็เป็นการได้เพียงไม่กี่วันคือ จาก วันที่8 ก.ย. 52 - 30 ก.ย. 52 เท่านั้นนะค่ะ

kru
IP: xxx.27.127.210
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า เมษา นี้ 54 การพิจารณาเงินเดือนยังเป็นแบบขั้นหรือเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ถ้า เปอร์เซนต์มีวิธีการคิดย่างไร

เขียนเมื่อ 

มีแต่เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่หนังสืออย่างเป็นทางการจาก สพฐ. ยังไม่มีค่ะ แต่คิดว่าหากใช้ระบบนี้จริงๆไม่น่าจะทัน เม.ย. 54 เพราะขั้นตอนและวิธีการติดคำนวณค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีการกำหนดค่ากลางของฐานเงินเดือนที่เป็นธรรมเสียก่อน จึงจะสามรถนำมาคำนวณฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้

นภา
IP: xxx.173.218.21
เขียนเมื่อ 

28 ก.ย. 2553 ได้รับเงินเดือนขั้น 20,670 บาท (คศ.2)

29 ก.ย. 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็น คศ.3 และ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ในเดือน ต.ค. 2553

ปัจจุบัน 25 ม.ค. 2554 จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ

นภา
IP: xxx.52.62.102
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ และขอบคุณสำหรับความรู้ต่าง  อ่านแล้วได้ความกระจ่างดีค่ะ

สนทนา สมิตะโยธิน
IP: xxx.27.246.209
เขียนเมื่อ 

   อยากทราบเรื่องการเลื่อนเงินเดือนเมื่อได้ คศ.3 ดังนี้ ดิฉันทำผลงานวิชาการ คศ.3 และผ่าน โดยแก้ไขเล็กน้อย ส่งผลงานเมื่วันที่ 30 มี.ค.52 จากยั้นมีคำสั่งให้ได้รับเงินเดือน จาก 33,540 เป็น 36,020  ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2552  ( สั่งวันที่ 23 พ.ย.2553 ) และต่อมามีคำสั่งให้เลื่อนจาก 36,020 เป็น 37,320 ( สั่งวันที่ 11 มกราคม 2554 )

   อยากทราบว่า  เดือน เม.ย.52 ,ต.ค. 52., เม.ย. 53., ต.ค. 53 จะปรับเงินเดือนอีกหรือไม่  และเป็นเท่าไร   และจนถึง เม.ย. 54  จะได้เงินเดือนสุดท้ายเป็นเท่าไร และขระนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเดือนของ คศ.3.เลย มีแต่ตัวเลข  37,320  งง งง งง งง

    ขอขอบคุณ จะรอความกระจ่าง  จะได้มีกำลงัใจ

 

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณสนทนาค่ะ...ขั้นตอนของการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น โดยปกติแล้วเมื่อมีคำสั่งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็น คศ.3 กลุ่มงานบำเหน็จฯ จะมาทำการแก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วจึงจะแจ้งกลุ่มการเงินฯเพื่อปรับพอกเงินเดือนให้ ขั้นตอนจะมีมากซักหน่อย คงต้องรออีกนิด  ส่วนที่ถามว่า ณ เม.ย. 54 คุณจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นั้น เนื่องจากคุณไม่ได้บอกรายละเอียดของผลการเลื่อนขั้นในแต่ละครั้งมาว่าคุณได้รับการเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น หรือ 1 ขั้นมาให้ จึงไม่สามารถคำนวณได้ค่ะ

น้องแอม
IP: xxx.143.144.245
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจะมีรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการอีกไหมค่ะ อยากสมัครงานใหม่ค่ะ

IP: xxx.172.182.35
เขียนเมื่อ 

น้องแอม... ชลบุรี เขต 2  เพิ่งจะรับสมัครและประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่            9 ก.พ. 54 นี้เองจ้ะ  ลองเปิดหาดูทางเว๊ปไซด์ต่างๆนะ

cha
IP: xxx.143.132.17
เขียนเมื่อ 

เรียนถาม

กรณีครูชำนาญการพิเศษถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย. 53 แต่ต.ค.53 ได้เลื่อน 1 ขั้น และงดเลื่อนั้นเงินเดือนเม.ย.54  เพราะเหตุลาเกิน 6 ครั้ง 15 วัน ทั้งเม.ย. 53(1ต.ค.52-31มี.ค.53) และเม.ย. 54(1ต.ค.53-31มี.ค.)  กรณีนี้ครูคนดังกล่าวจะถูกดำเนินการอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ

IP: xxx.206.142.80
เขียนเมื่อ 

<h6>ครูในโรงเรียนเต็มขั้น 2 คน(คศ.2ยื่นคศ.3รอประกาศผล)คศ.3 2 คน คศ1 1คน จะทำบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบไหนดี เต็มขั้นต้องให้ขั้นพิเศษแบบไหน</h6>

เขียนเมื่อ 

กรณีที่เงินเดือนเต็มขั้นแล้ว รอผลคศ.3 นั้น ก็ให้คิดอยู่ในแท่งของ คศ.2 ก่อนแต่ได้รับส่วนเพิ่มเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ 2% กรณีได้ 0.5 ขั้น หรือ 4%กรณีได้ 1 ขั้น ค่ะ

IP: xxx.205.64.118
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ..แต่เวลาคิดขั้นเงินเดือนเราจะให้ %ไปหรือคิดแบบปกติ

เน
IP: xxx.93.162.92
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าดิฉันเพิ่งบรรจุเดือนพ.ค.53 แล้วมาได้ 0.5 เดือน 1ต.ค.53 ทีนี่ได้ลาคลอดเดือน พ.ย.53  ลา 3เดือน กลับมาทำงานเดือน ก.พ.54 แล้วรอบขั้นต่อไปในเดือนเม.ย.จะได้กับเขาไหม แล้วได้เท่าไรคะ

เขียนเมื่อ 

การลาคลอดบุตร เป็นการลาที่ได้รับการยกเว้นไม่ถือเป็นเหตุที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะ ส่วนใหญ่แล้วการเลื่อนขั้น ณ 1 เม.ย. หากไม่มีผลงานที่เด่นจริงๆหรือไม่ถึงคิวที่จะได้ ก็เอาไป 0.5 ขั้นกันเป็นส่วนใหญ่จ้ะ

พัชรินทร์
IP: xxx.42.73.125
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามค่ะ พอดีหนูทำงานครบ 2 ปี และประเมินผ่านครูผู้ช่วยก็ขอลาศึกษาต่อ ตอนนี้หนูได้เงินเดือน 11930 บาท และหนูได้ยินมาว่าขณะที่ลาศึกษาต่อนั้นจะได้ขั้นด้วย อยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้หนะค่ะ หนูทราบมาพอคร่าวๆ ว่าจะได้รับย้อนหลังเมื่อเรารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ขอรบกวนตอบหน่อยนะคะ พอดีตอนนี้จะกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้วค่ะ เลยอยากทราบว่าจะได้ขั้นเงินเดือนย้อนหลังหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

น้ำผึ้ง
IP: xxx.77.247.191
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าการประเมินครูชำนาญการที่ส่งเอกสารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552จะทำการประเมินช่วงใหนค่ะ

sar
IP: xxx.26.117.137
เขียนเมื่อ 

เงินเดือนคศ.2 = 21540 บาท และผ่าน คศ. 3  9 ธ.ค. 53  อยากทราบการคิดเงินเดือนหากปรับ8%,5% ,เลื่อน 0.5 ขั้น ใน1 เม.ย. 54 ครับ รวมเงินที่ต้องปรับย้อนหลัง  ขอบคุนครับที่ตอบคำถาม

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณพัชรินทร์

ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ 8 กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษาต่อและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นนั้น จะต้องเป็นการลาศึกษาต่อที่ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเห็นว่าเป็นวิชาเอกที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการครูลาไปศึกษาต่อ โดยจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นทุกรอบปีความชอบ(เดิมจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลย) แต่เป็นรอการเลื่อนขั้น (กันเงินไว้ก่อน) โดยจะต้องมีคะแนนผลการเรียนมาแสดงตามที่กำหนด รวมถึงแบบรายงานต่างๆ เมื่อขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ฯก็จะมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังเพิ่มเติมในแต่ละปีความชอบอีกครั้งละ 0.5 ขั้น ค่ะ

 

IP: xxx.93.162.92
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณกิ๊บก๊าบงานบุคคลมากนะคะที่ให้ความกระจ่างกับทุกท่านที่ได้ถามคำถามที่ไม่รู้ ขอบคุณมากคะ 

สงสัย
IP: xxx.26.209.63
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามว่า เราบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้วย ป.ตรี  จากนั้นไปเรียนต่อจบโท(หลักสูตร 1 ปี) ขณะจบยังอยู่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย  หลังจากผ่านการประเมินครูผู้ช่วยแล้ว จะปรับ 13,000 หรือเปล่า

 

พงษ์ศักดิ์
IP: xxx.173.55.58
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามครับ

ต้องการให้ขั้นกับครูในเดือน เมษานี้ 1 ขั้น แต่พอเลื่อน 0.5 ขั้น เงินเดือนเต็มขั้นพอดี จะทำอย่างไรครับ ให้ 2% เพิ่มจาก 0.5 ขั้นได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณพงษ์ศักดิ์

คุณเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ หากต้องการให้เลื่อน 1 ขั้นแต่ว่าเลื่อนได้เพียง 0.5 ก็เต็มขั้นแล้ว คุณสามารถให้อีก 2% ได้ค่ะ เช่น ครู คศ.2 ขั้น 33,020 เลื่อน 0.5 ขั้นได้ 33,540 เต็มขั้นหลังจากนั้นก็ให้ค่าตอบแทนอีก 2% เป็นเงิน 670.80 บาท ค่ะ

นิลินี
IP: xxx.89.36.16
เขียนเมื่อ 
  • ขอเรียนถามและขอคำแนะนำค่ะ (ตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรดีค่ะ)
  • สถานการณ์: ลาเรียนภาคปกติ ตั้งแต่ปี 52 และกำลังจบปี 54  โดยไม่ขยายเวลาต่อ     เกรดมากกว่า 3.5 เป็นไปตามกฎ กคศ 2550 ในการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปัญหามีดังนี้ค่ะ
  1. แรกเริ่มที่ขอไปเรียนได้บันทึกข้อความขอไปเรียน แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนและไม่ได้ระบุไปว่าต้องการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพราะตอนนั้น รร บอกว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้ว)  ตรงนี้ละค่ะปัญหา เพราะ รร ไม่ได้ทำหนังสือไปที่เขตเพื่อให้ อกคศ พิจารณาให้เราไปเรียน เป็นอันว่าเรามาเรียนเองเลย 
  2.  รร ให้ลาเรียนได้ ดำเนินการทุกอย่างตามกฎทุกอย่าง
  3. พอมาเรียนแล้ว มาทราบทีหลังว่าจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันว่า ของเพื่อนมีหนังสือตีกลับมาจาก อกคศ ก่อนเรียนรับรอง แต่ของเราไม่มีก็แปลกใจจึงรู้ว่าถ้าขอเลื่อนขั้นต้องเป็นแบบนี้ เลยกลับไปส่งหนังสือขอเลื่อนขั้น ไป อกคศ โดยให้โรงเรียนรับรองว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลน แต่ส่งไปแล้วก็เงียบ ดำเนินการอีกหลายอย่างก็เงียบไป
  4. จะกลับมาสอนแล้วค่ะ ไม่ขยายเวลา เกรดถึง โรงเรียนบอกว่ากันเงินไว้ให้แล้วจะเลื่อนขั้นให้ แต่โรงเรียนก็มารู้ทีหลังว่า ให้ไม่ได้เพราะไม่ได้ดำเนินการข้อที่ 1 คือ โรงเรียนไม่ได้ส่งหนังสือให้ อกคศ พิจารณาตั้งแต่แรกก่อนไปเลย เลยให้ไม่ได้
  5. จึงขอเรียนถามว่า พอมีทางหรือแนะนำแนวทางที่จะได้เลื่อนขั้นบ้างไหมค่ะ ขอความกรุณาตอบด้วยนะคะ                                                                      ก็คงโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองที่ไม่ดูกฎระเบียบให้ดีก่อนค่ะ แต่ถ้าพอมีทางก็ยังพอมีความหวังขึ้นมาบ้างค่ะ  ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ  

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณนิลินี

สิ่งที่อยากจะแนะนำในขั้นแรกก็คือ ให้คุณนำเอกสารต่างๆที่มีในเรื่องการลาไปศึกษาต่อ   ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้ด้วยตนเอง สิ่งต่างๆที่ยังกังขาและไม่เข้าใจจะได้คลี่คลายไปค่ะ  

 

khan
IP: xxx.93.152.119
เขียนเมื่อ 

จะลาคลอดในวันที่1  พฤษภาคม  2554-30กรกฎาคม 2554  ประมาณ 90วัน ตามสิทธิ์

เดือนตุลาคม2554  มีสิทธิ์จะได้ 2ขั้นหรือไม่  ถ้าไม่มีจะต้องลากี่วันค่ะ

                                     ขอบคุณค่ะ  ผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ khan

ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ 8(ข) การลาคลอดบุตร 90 วันนั้นไม่ถือ

เป็นวันลาที่จะทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะ แต่จะได้ 2 ขั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาค่ะ

 

อิศรพงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
IP: xxx.26.27.164
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามครับ  พวกข้าพเจ้าหลายคนกลุ่มผู้สูงวัยได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 33,540 บาทมาหลายปีแล้ว เพิ่งได้รับการอนุมัติให้เป็น คศ.3 เมื่อเดือน มีนาคม 54 มีผลตั้งแต่วันส่ง30กันยายน 52 อยากเรียนถามว่าพวกข้าพเจ้าจะได้รับการปรับเงินเดือนจนถึงเมษายน  54  นี้โดยประมาณคนละเท่าไร ในขั้นเงินเดือนเท่าใด ( ได้ 0.5 % เกือบทุกคนในการประเมินประจำรอบปีงบประมาณที่ประเมิน) กราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

อรญา
IP: xxx.42.90.102
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน ลาศึกษาต่อ และได้ทำเรื่องขอลาเรียนต่อ แบบขอเลื่อนขั้นเอาไว้ เมื่อครบสองปี ได้กลับเข้ามาปฎิบัติงานแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา เพราะยังทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ และได้สำเร็จการศึกษาในปีที่สามของการศึกษา อยากทราบว่ายังจะได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามกฎ กคศ.ข้อ 8 อีกหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ML
IP: xxx.93.200.97
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามค่ะ 

ส่งผลงานวิชาการเดือนกุมภาพันธ์ 54  ขณะนั้นเงินเดือน 33020 บาท  พอเดือนเมษายน 54 ได้รับพิจารณาได้ 0.5 ขั้น กับ 2%  ตอนนี้เงินเดือนบัญชีใหม่ได้รับ 37830 บาท  อยากทราบว่าจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เมื่อได้รับคศ.3  ขอบคุณมากนะคะ

chem
IP: xxx.205.246.240
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้รู้ด้วยครับ

อยากทราบคำจัดคำว่า สาขาขาดแคลนคือสาขาอะไร ครับ พอดีลาเรียนต่อโทแล้วถามฝ่ายการเงินเขาบอกว่าโรงเรียนไม่ได้ขาดแคลน คุณลาไปเอง สาขาเคมีครับ และตอนทำเรื่องลาเรียนต่อไม่ได้ทำลาเรียนต่อแบบเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะทางเขตให้เอกสารมาประกอบการขออนุญาตไม่มีเอกสารที่ต้องลงความเห็นจากอกคศ.พื้นที่ แต่พอมาเห็นทีหลังต้องทำก่อนลาศึกษาต่อ แสดงว่าไม่ได้เลื่อนขั้นสิครับ ที่เขากั้นไว้ให้สิครับ ลาเรียน 53-55 กรณีนี้จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

ลินลดา
IP: xxx.109.32.157
เขียนเมื่อ 

กำลังทำเรื่องลาศึกษาต่อต่างประเทศได้รับทุนประเภท2 ได้ทำสัญญากับเขตแล้ว แต่เขตไม่ได้แจ้งเรื่องหลักการเลื่อนขั้นเลย จึงได้นำหนังสือที่แจ้งจากกคศ ให้เขตดูปรากฎว่าเขตก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องทำอย่างไร ดิฉันควรสอบถามที่ใครถึงจะได้ความกระจ่าง. ก่อนที่จะสอบก็ได้ทำหนังสือขออนุญาตที่ผอ.แล้ว. คำสั่งให้ไปศึกษาจาก สพฐ. ก็มีแล้วหลักฐานการรับทุนก็ครบแล้ว แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ดิฉันเฝ้ารอความกระจ่างจากเขตมานานแล้วแต่ก็ยังเงียบ ถ้าไม่ได้ทำหนังสือตามที่กคศ แจ้งจะีผลอย่างไรบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

อนุชิต
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ระเบียบนี้ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน(กันยายน 55)หรือเปล่าครับ อยากได้คำตอบด่วน เนื่องจากเพิ่งรับตำแหน่งบุคลากรโรงเรียนสดๆร้อนๆ ผอ.เล่นโยนเผือกร้อนมาใ้ห้ทำจำเป็นต้องหาข้มูลจากอาจารย์ท่านผู้รู้จริงครับ....ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

Kroosurin
IP: xxx.52.124.146
เขียนเมื่อ 

เมษายน 55 เงินเดือน 52,940_    ตุลาคม 55 (ได้ 0.5 ขั้น + 2 %) รับเต็มขั้น 53,080_

ขอความกระจ่างอยากทราบจริงๆ ว่า เมษายน 2556 เงินเดือทะลุแท่ง จะได้รับเป็นเท่าไร (แล้วส่วน  2 % จะได้รับหรือไม่ อย่างไร )

นพรัตน์
IP: xxx.52.80.95
เขียนเมื่อ 

การลาเกิน6 ครั้งคือ หัวหน้าฝ่ายบุคคลมาแจ้ง ว่า 8 ครั้ง แต่มีเหตุจำเป็นเพราะป่วยเป็น(1)โรคหลอดเลือดตีบ(เมื่อปวดศีรษะจะชา หมดแรง ไม่มีสติสามารถสื่อสารได้จะต้องพบแพทย์ต้องฉีดยาทุกครั้ง มีครั้งหนึ่งในรอบเทอมนี้หมดสติที่โรงเรียนและนำส่งรพ.ทันที หลังจากนั้นต้องลาเพื่อทำกายภาพบำบัดอาการปวดและชาร่างกายซีกซ้าย) ทั้งยังมี(2)โรคลูกสะบ้าหลุดซ้ำ(หัวเข่าหลุดบ่อย เมื่อหลุดจะบวม ปวดตอนเดิน เหยียดข้อเข่าไม่สะดวก จะต้องทำกายภาพฟื้นฟู รักษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544-2552 ผ่าตัดมา 6 ครั้ง และจะต้องผ่าตัดอีกแต่รอคิวผ่าอยู่) ซึ่งสาเหตุหลักที่ป่วยเป็นโรคที่1เพราะป่วยเป็นโรคที่2แล้วใช้ยาแก้ปวดมาเป็นระยะเวลานาน  ได้พยายามอธิบายฝ่ายบุคคลแล้ว แต่ก็ได้รับแจ้งว่ามีผลกับการเลื่อนขั้น คำถามคือ ขาดเกิน 6 ครั้ง เท่านั้นหรือที่ไม่เลื่อนขั้น ไม่พิจารณาวันลารวม ไม่พิจารณาใบรับรองแพทย์ ไม่พิจารณาผลงานอย่างอื่นหรือ ใครคือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องทำให้เรื่องกระจ่าง ผู้ลา หรือ หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือผู้อำนวยการ ขอบพระคุณสำหรับคำปรึกษาล่วงหน้าค่ะ

krung
IP: xxx.9.48.48
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เรียนถามเรื่องการเลื่อนขั้นครึ่งกับการลาป่วยค่ะ  ผ่าตัดลาตั้งแต 14 มกรา - 8 กุมภา มาทำงาน 11 กุมภา รวมเป็น 26 วัน ได้ครึ่งขั้น  และก็ไม่ได้ลาอีกเลย มีสิทธิได้ 1 ขั้นของช่วงเมษา ถึง ตุลาไหมค่ะ

พิมพ์
IP: xxx.172.164.5
เขียนเมื่อ 

การเลือนขั้นในข้อ ๖ ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้น

ข้อ ๖(๖) ลาศึกษาต่อ มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน(ใหม่กำหนดให้มีเวลาไม่น้อยกว่า 3เดือน 15 วัน)

ข้อ ๖(๗) ลาบ่อยครั้ง (รร. ๖ ครั้ง สนง. ๘ ครั้ง) ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ไม่เกิน 15 วัน

ข้อ ๖(๘) (ก) ลาอุปสมบท

ข้อ ๖(๘) (ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน

ข้อ ๖(๘) (ค) ลาป่วยจำเป็น ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ

แต่เราไม่ได้อยู่ในข้อบ่งชี้ดังกล่าวแม้แต่ข้อเดียว แต่กลับได้ ข้อ 6 คนอื่นๆได้ข้อ 7ทุกคน แม้แต่คนย้ายมาใหม่

สอบถามกรรมการทุกคนบอกว่าเป็นเหตุผลของผู้บริหาร กรรมการได้แต่เซนต์ชื่ออย่างเดียว คำสั่งออกมา แล้วไม่ทราบความผิดของตนเองเลย บรรจุมา 36 ปีในชีวิตราชการไม่มีคดีความ ไม่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ อยากทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆท่านทำกันหรือเปล่า ท่านฆ่าเพื่อนร่วมงานโดยไม่ทราบความผิดของตนเอง ขวัญและกำลังใจหายไปหมด ท้อแท้ ใครพอจะทราบความผิดอื่นใดอีกที่ข้าราชการต้องได้ข้อ6

โชคดี
IP: xxx.10.221.9
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ขอเรียนถามเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนครับ

ปัญหามีอยู่ว่า ในรอบครึ่งปีแรก (1 เมษายน 57) ได้รับการเลื่อนขั้น 1.0 ขั้น ณ โรงเรียน ก.

ต่อมาได้ย้ายไปยัง โรงเรียน ข. แต่ได้รับการเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น แทนที่จะเป็น 1.0 ขั้น เป็นเพราะอะไรครับ

นางรัตนา สายอุบล
IP: xxx.158.26.86
เขียนเมื่อ 

ปัญหามีอยู่ว่า ในรอบครึ่งปีแรก (1 เมษายน 57) ได้รับการเลื่อนขั้น 1.0 ขั้น ณ โรงเรียน ก.

ต่อมาได้ย้ายไปยัง โรงเรียน ข. แต่ได้รับการเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น แทนที่จะเป็น 1.0 ขั้น เป็นเพราะอะไรครับ

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/283635

พัชชี่
IP: xxx.77.149.143
เขียนเมื่อ 

เป็นครูผู้ช่วยค่ะทำงานมา3เดือน15วันค่ะ
ผอ.บอกว่าทำงานไม่ครบ4เดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลยเศร้าแต่เคยติวสอบมาผอ.ที่ติวบอกคนที่ลาไปเรียนต่อกับครูบรรจุใหม่ทำงาน3เดือน15วันได้ขึ้นเงินเดือน
เลยงง
อยากได้เอกสารอ้างอิงค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

นัต คับ
IP: xxx.158.179.73
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามครับว่าเพิ่งบรรจุเป็นข้าราชการได้รับการเลื่อนขั้น 1ต.ค.59 อยากทราบว่าเงินเดือนใหม่จะเข้าสิ้นเดือน หรือต้นเดือน กันยายนคั

...
IP: xxx.158.163.179
เขียนเมื่อ 
  • กรณีทำงานมาแล้ว1ปีกว่าแต่เป็นครูผู้ช่วยอยู่ลาคลอดจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไหมคะ
เกรซค่ะ
IP: xxx.46.32.208
เขียนเมื่อ 

เป็นครูผู้ช่วยค่ะ บรรจุวันที่3พ.ค 60 แต่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.แจ้งว่าอายุงานไม่ครบ ซึ่งดิฉันเองทำงานมา4เดือน25วัน แต่จากการศึกษาเอกสาร ระบุว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะปรับเลื่อนเมื่ออายุงานครบ3เดือน1

เกรซค่ะ
IP: xxx.46.32.208
เขียนเมื่อ 

เป็นครูผู้ช่วยค่ะ บรรจุวันที่3พ.ค 60 แต่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.แจ้งว่าอายุงานไม่ครบ ซึ่งดิฉันเองทำงานมา4เดือน25วัน แต่จากการศึกษาเอกสาร ระบุว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะปรับเลื่อนเมื่ออายุงานครบ3เดือน15 วัน แต่เพื่อนที่บรรจุรุ่นเดียวกันได้เลื่อนขั้นทุกคน จึงมีความสงสัยค่ะ เพราะตั้งแต่ปฏิบิติงานมาไม่เคยใช้สิทธิ์ในการลาใดๆค่ะ จึงรบกวนผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ช่วยให้คำชี้แนะและตอบคำถามด้วยค่ะ และถ้าเรามีสิทธิ์และคุณสมบัติครบทุกขั้นตอน เราสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของเราในส่วนนี้กลับมาได้หรือไม่ และทำอย่างไรได้บ้างคะ  ขอบคุณค่ะ

ครูผู้น้อย
IP: xxx.29.179.198
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามค่ะ กรณีเดือนเมษายน อยู่อีก รร.หนึ่ง ได้ 1 ขั้น แล้วช่วงครึ่งปีหลังมาอยู่อีก รร.หนึ่ง ได้ 0.5 ขั้น ย้ายมาช่วงเดือนพฤษภาคม อยากสอบถามว่าจริงๆ แล้วทุกคนจะต้องได้ 1 ขั้นรึเปล่าคะ เพราะ รร.ก็เป็น รร.ใหญ่ ไม่ได้ไม่มีเม็ดเงินอะไร

ครูบ้านนอก
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการครูจะเกษียณ ปี 2562 (30 กันยายน 2562) ถามว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งแรก (1 เมษายน 2562) เลื่อนขั้น 1 ครั้ง  ครั้งที่ 2 สามารถเลื่อนได้อีก 1 ขั้น รวมทั้งปีเป็น 2 ขั้น ได้ไหมครับ

หนึ่ง
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ครูผู้ช่วยมีสิทธิ์ได้สองขั้นไหมครับ  ต.ค. 1 ขั้น เม.ย. 1 ขั้น  ตามกฎ ก.ค.ศ.  ขอบคุณครับ

ครูสงสัย
IP: xxx.207.41.151
เขียนเมื่อ 

1 ตุลาคม  คศ.3 ขั้น 57,500 บาท เลื่อน 1 ขั้น(0.5+2%)/เลื่อน0.5 ขั้นเป็น 58,390 บาทเต็มขั้น บวกค่าตอบแทน 2%) พอ 1 เมษายน ของปีถัดไปให้ตั้งอัตราเงินเดือนก่อนเลื่อนเป็นเท่าไรครับ ไขข้อข้องใจให้ด้วยครับ