พอดีเคยอ่านบล๊อกว่าตอนนี้เว็บของประเทศไทยมีเว็บ ผู้จัดการ และ กรุงเทพธุรกิจที่ให้บริการข่าวล่าสุดผ่าน RSS feed แต่บล๊อกนั้นบอกว่าตัว RSS ไฟล์ที่เว็บทั้งสองนี้สร้างไม่ถูกต้องดีนัก  ก็จึงสงสัยและอยากจะเรียกใช้ดู   พอดีได้เกี่ยวข้องกับการดูแลเว็บ Moodle ด้วย แต่ก่อนพยายามที่จะรับใช้ RSS block ของ Moodle ใช้ไม่ได้ เพราะเจอปัญหา "url not defined for rss feed"

แก้โดยใช้ไฟล์ block_rss_action_client.php ล่าสุดซึ่งโหลดจาก http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=42923

แต่ถ้าองค์กรไหนมี proxy ก็ยังจะติดปัญหานั่นอยู่จนกว่าจะตั้งค่า proxy host และ proxy port ที่ไฟล์

/moodle/lib/defaults.php

และ

/moodle/lib/snoopy/Snooy.class.inc

และในที่สุดก็แก้สำเร็จ :)    ดังจะเห็นได้จากการที่เว็บ http://learning.kku.ac.th มี block ข่าวล่าสุดซึ่งรับข่าวจากผู้จัดการและกรุงเทพธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=42923

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=36138