ดิฉันเคยเขียนถึงการทำงานที่จะต้อง Put  the  right  man  to  the  right  job   แต่อาจารย์JJ ซึ่งดิฉันไม่รู้จักท่านแนะนำดิฉันว่าต้อง  Put  the  right  job  to  the  right  man   ดิฉันเดาว่าคงหมายถึงการเอาคนเป็นเป้าหมายก่อน   แทนที่จะคิดเอางานเป็นเป้าหมาย   แล้วปรับงานให้เข้ากับจริตของคน   ไม่ใช่คิดเอางานก่อนแล้วไปบังคับคนทำ   ซึ่งมีหลายงานคนอาจจะไม่ถนัดทำให้ไม่มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา     ถ้าเป็นระบบเอกชนก็ไม่มีปัญหาคือต้องปลดออกไป   แต่กรณีของระบบราชการซึ่งยังเข้าง่ายออกยาก   เมื่อคนไม่ยอมทำงานที่เรากำหนด   เราก็ได้แต่คิดว่าเราอยากปลด  อยากเปลี่ยน  อยากปรับ   ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องปลง   จากการที่ต้องปลงเราลองคิดงานที่เข้ากับคนได้น่าจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ    เราควรที่จะหยิบงานที่ถูกใจ   ถูกคน   และถูกต้องมาให้คนทำ       แต่เวลาทำงานจริงๆเมื่อมีงานมาอยู่ข้างหน้า คนก็ไม่ชอบงาน แต่ไม่มีคนทำก็คงต้องทำไปก่อนจนกว่าจะเลือกได้ค่ะ   ไม่เช่นนั้นคงมีคนมาทำงานแทนเราที่ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้