เวทีการเสวนาคุณเอื้อที่บ้านผู้หว่าน 8-9 พ.ค. กำหนดการเสวนาเป็น 4 ช่วง

  • ช่วงเช้าวันที่ 8 พ.ค. เป็นกลุ่มย่อยเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของคุณเอื้อ (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)  หลังจากนั้นให้คุณลิขิตนำเสนอแก่นความรู้ที่ได้
  • ช่วงบ่ายวันที่ 8 พ.ค. แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ลปรรใน 3 ประเด็น คือการใช้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน  บทบาทคุณเอื้อในการขับเคลื่อน CoPs และ การพัฒนาบุคคลเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ LO ด้วย KM
  • ช่วงเช้าวันที่ 9 พ.ค. เป็นกลุ่มย่อยระดับสมองเพื่อตอบโจทย์สำคัญ 2 ข้อ คือ กลุ่มคุณเอื้อจะทำอย่างไรให้การขับเคลื่อน KM ในสังคมไทยให้ยั่งยืน และ ทำอย่างไรให้คุณเอื้อที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่โดดเดี่ยว
  • ช่วงสุดท้ายก่อนการเสวนา เป็น AAR

เวทีเสวนาเริ่มด้วยการกล่าวเปิดของอ.วิจารณ์  อาจารย์บอกว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า "การพบปะ ลปรร.ของคุณเอื้อ จะทำให้เกิดการ สนธิพลัง” (synergy) เป็นการหาทางขยายผลในการสร้างสังคมเรียนรู้ที่ยั่งยืน ผ่านการปฏิบัติของคุณเอื้อ"  ฟังสมมติฐานของอาจารย์ ทำให้คุณเอื้อตัวเล็กๆ คนนี้เกิดความรู้สึกหลายอย่าง แว็บแรกที่ได้ยิน ทำให้รู้สึกหัวใจพองโต ในการที่จะเป็นได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ แต่สักพัก ก็เกิดความรู้สึกกังวลใจ กลัวว่า จะเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่เกินไป และทำให้ สคส.ผิดหวัง

หลังจากนั้น ก็ตามด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวที่ชื่อว่า “เปิด (เผย) ตัว เปิด (เผย) ใจ” มีคุณสุปราณี (คุณแกบ) เป็นผู้ดำเนินรายการ  ลักษณะกิจกรรม คือทุกคนจะได้การ์ดรูปหัวใจที่มีชื่อเล่นของผู้เข้าร่วมเสวนารวมทั้งทีมสคส. เขียนไว้ แล้วให้ผู้ที่ได้รับการ์ด เขียนบรรยายลักษณะของเจ้าของชื่อลงในการ์ดตามแต่จะจินตนาการ แล้วก็นำการ์ดไปตามหาเจ้าของ ช่วงนี้ก็วุ่นวายกันอย่างสนุกสนาน เพราะไม่รู้ว่าเป็นของใคร ต้องไปถามว่าท่านชื่อเล่นชื่อนี้หรือไม่ ยกเว้นชื่อเล่นที่ใช้บางส่วนของชื่อจริง เช่นชื่อเล่น “พนธ์” ของอ.ประพนธ์ ก็จะหาเจ้าของได้อย่างง่ายดาย  หลังจากนั้น ก็มีการเฉลยหน้าเวที และให้เจ้าของหัวใจ มาเปิดเผยตัว พร้อมทั้งแนะนำตัวในรายละเอียด มีการเปรียบเทียบลักษณะที่ถูกจินตนาการ กับลักษณะที่เป็นจริงอย่างสนุกสนาน  นับเป็นกิจกรรมแนะนำตัวที่แยบยลมาก เพราะนอกจากจะทำให้รู้จักซึ่งกันและกันและสามารถจดจำในรายละเอียดได้แล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ ความสนิทสนมไปในตัว  ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆ ในการลปรร.จากเรื่องเล่า  เพราะถ้าผู้เล่า รู้จักสนิทสนมกับสมาชิกในวงเสวนา ก็จะเอื้อให้เกิดการเล่าเรื่องอย่างเปิดใจ ไม่มีอาการเคอะเขิน

ทราบว่า เป็นครั้งแรก ที่ สคส. มีกิจกรรมแบบนี้ และเป็นครั้งแรกของคุณแกบที่มายืนอยู่หน้าเวที ปกติเธอเป็นคนเบื้องหลัง มีหน้าที่ด้านการธุรการและการเงิน  เธอเป็นคุยสนุกมากเลยค่ะ อารมณ์ดี และเมื่อมาอยู่หน้าเวที เธอก็ทำได้ยอดเยี่ยมมาก ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน มีมุขเด็ด มุขฮาสอดแทรกอย่างมีจังหวะตลอดเวลา เป็นมืออาชีพเลยค่ะ ก็ถือว่า เป็นการทำให้ศักยภาพของคนคนหนึ่งปรากฏออกมา จากรูปแบบเสวนาที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา เป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องทำหน้าที่จัดสัมมนาอบรม ที่ต้องทำการบ้านอย่างดี เพื่อปรับรูปแบบการสัมมนาอบรม ให้เหมาะสมกับแต่ละเวทีให้มากที่สุด เป็นแบบอย่างของหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ “เนียน” อยู่ในการพัฒนางานประจำ

 

 

 

 

คุณแกบ (เสื้อสีเหลือง) ขณะดำเนินรายการ "เปิด (เผย) ตัว เปิด (เผย) ใจ

อ.ประพนธ์ ขณะกำลัง เปิด (เผย) ตัว เปิด (เผย) ใจ