ที่ใดมี KM ที่เป็นwork แล้วบ้าง ช่วยเล่าสู่กันฟังบ้าง