โจทย์วิจัยที่นึกว่าง่าย ไม่ง่ายอย่างที่คิด ถ้าเป็นโจทย์วิจัยที่จะนำไปสู่คำตอบของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ