การดำเนินชีวิตของคนเราที่ผ่านมาจากอดีต สู่ปัจจุบัน จนกระทั่งกำลังจะอย่างก้าวสู่อนาคต เคยกลับย้อนถามตนเองในความสงบของจิตใจว่าที่เกิดมาเพื่อใคร เพื่ออะไร วนเวียนไปครั้งแล้วครั้งเล่าคำตอบสุดท้ายที่ได้ “เพื่อตนเอง” ความคิดที่ไม่ได้แฝงด้วยจริตใด ๆ ทั้งสิ้น อาจจะเป็นคำตอบที่เห็นแก่ตัว แต่มันเป็นจริงอย่างที่เราเป็น

          สังคมที่เราอยู่มันหล่อหลอมให้เราต้องแสดง “จริต” ออกมา แล้วแสดงจริตออกมาเพื่ออะไร? ทำไม? "การศึกษาเมื่อมาบวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตทำให้คนเราพัฒนาตนเองเกิดเป็นพลังชนิดหนึ่ง “Ego” มันเป็นพลังแห่งการรับรู้และเข้าใจ รู้ข้อเท็จจริง โดยการใช้เหตุผลคิดพิจารณา และก็มีพลังบางตัว “Super Ego” ที่เกิดจากการเรียนรู้เช่นเดียวกับ Ego แต่แตกต่างกันตรงที่เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับค่านิยมต่าง ๆ" เมื่อลองมานั่งขุดค้นหาความจริงในจิตสำนึกของตนเองคำตอบที่ได้กลับเหมือนเดิม “เพื่อตนเอง” ลาภยศ สรรเสริญ เพื่อปากเพื่อท้อง ครอบครัว ทั้งสุขภายในและภายนอก สุดท้ายก็ "เพื่อตนเอง"

          กระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาในวันใหม่กลับมามอง...รองไล่ความคิดของตนเองอีกครั้งค่อย ๆ ไล่เป็นลำดับทีละขั้น ทีละตอน ไปเรื่อย ๆ กลับพบคำตอบที่ตนเองค้นหามาทั้งชีวิตว่าแท้ที่จริงทั้งหมดที่ทำอยู่ทุกวันนี้และในอนาคตนั้นเพื่อใคร? เพื่ออะไร? ถึงจะเรียนกว่า “สุขแท้จริง”

          เริ่มนับตัวเลขอยู่คนเดียวตั้งแต่ 0 1 2 3 4 5……….ไปเรื่อย ๆ ตัวเลขที่นับก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งไปถึงเลข 10 จึงได้หยุดความคิดไว้ครู่หนึ่ง...เมื่อได้นั่งทบทวนความจริงจึงได้รู้ว่ามีตัวเลขถึง 2 ตัว ที่อยู่รวมกัน หากแต่ความคิดก็ยังไม่หยุดนิ่งนั่งนับต่อไปยิ่งนับยิ่งกลับพบว่ามีตัวเลขมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันทั้งตำแหน่งที่วางแตกต่างกัน ถึงได้รู้ว่า...หากเราต้องการจะก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ก็จะมีใคร ๆ เข้ามาพัวพันกับชีวิตเราอีกมากมายเช่นกัน  จึงนั่งลงขีดเขียนตัวเลขหาคำตอบถามตัวเองว่าหนึ่งบวกหนึ่ง ผลลัพท์ที่ได้คืออะไรกันแน่!!! หากได้สองสองนั้นคือเราสองคนใช่ใหม? แต่หากเมื่อได้เอาสองมาบวกอีกหนึ่งผลลัพท์ที่ได้กลับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง "ก็เพราะว่าแท้ที่จริงเรามิได้อยู่บนโลกนี้เพียงลำพังเพียงเพื่อตนเอง" แต่ยังมีอะไรอื่นอีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตเราและเราต้องทำเพื่อสิ่งเหล่านั้นด้วย เลยย้อนกลับไปในบันทึกโง่ ๆ ของตนเอง “จุดประกายความคิดจากการต้มไข่ของ...พ่อ มี คห.จากคุณ “ชายขอบ” ที่แสนดีคอยเตือนสติ “ผมมองว่าต้องเพื่อ ตน งาน และองค์กร (วิทยาลัย) อย่างเป็นองค์รวมและรอบด้านครับ”

          “องค์รวมและรอบด้าน” ขณะนั้นยังไม่เข้าใจ ถึงต้องกลับมานั่งทบทวนใหม่และคำตอบจากการนับตัวเลขก็ทำให้รู้ว่าที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันและย่างก้าวสู่อนาคตนั้นทำเพื่อใคร? เพื่ออะไร? “องค์รวมและรอบด้าน” จึงจะเป็นความสุขที่แท้จริง “เพราะตัวเลขมิได้มีอยู่เพียงตัวเดียวในจำนวนนับ หากยิ่งนับยิ่งบวกกลับพบว่า มีตัวเลขอื่นอีกมากมายหลายตัวที่เข้ามาพัวพันไม่จบสิ้น ทั้งตำแหน่งที่วางแตกต่างกัน”

            ดังนั้น การอยู่เพื่อ “องค์รวมและรอบด้าน”  ต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจ และให้อภัย จึงจะมีความสุข “ก็เพราะเรามิได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงลำพังคนเดียว”  

            ขอบคุณ... "ชายขอบ” ที่แสนดี