การเซิ้ง ในปัจจุบันคนจะรู้จักกันลักษณะเป็นจังหวะรำชนิดหนึ่ง  แต่คำว่าเซิ้งในบุญบั้งไฟแต่เดิมมานั้น มีความหมายมากกว่านั้น  วันนี้ขณะที่กำลังเขียนบันทึกเขากำลังมีการเซิ้งอยู่ในเมืองเพราะเป็นบุญบั้งไฟนานาชาติครั้งที่ 1  จ.ยโสธร 

เขามักจับกลุ่มกัน 2 - 3  คนแต่งตัวแปลกๆ ทาหน้าดำ มีกลองตุ้ม ( โบราณ ) ร้องกลอนเซิ้ง แบกบั้งไฟ เดินไปตามหมู่บ้าน ไปถึงบ้านไหนอาจมีเหล้า 1 จอก หรือเงิน 1 บาท แล้วแต่ศรัทธา เดินไปจนกว่าจะหมดแรงกันไป

ในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากเนื่องจากภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองและกระแสสังคม