ปัญหาของการดำเนินงาน CoPs ในหน่วยราชการคือการที่แกนนำมีลักษณะ 2 แบบ คือ สมัครด้วยใจ (ใจสั่งมา) กับอีกแบบคือ ถูกสั่งมา (ฟ้าสั่งมา) ทำให้ผลการทำงานอาจจะมีผลที่ต่างกันออกไป