บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน. (2)

   บันทึกนี้ขอเขียนต่อจากบันทึกที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นการเตือนความทรงจำของผมว่า เป็นวันเกิดของใครบ้างในคณะสหเวชศาสตร์ จะได้อวยพรและระลึกถึงกันในสิ่งที่ดีงาม และทำให้ผู้ให้และผู้รับมีความสุขครับ

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน. (ราศีเมถุน)

 

คุณชรินทร์               ร่วมชาติ   1 มิถุนายน 
คุณกมลพร               เซี่ยงว่อง   9 มิถุนายน 
คุณธราดล               เทียนหอม  10 มิถุนายน 
คุณสิริภัสณ์              ศิระนุภาพ       21มิถุนายน
คุณสำเริง                 ฟากฟื้น   26มิถุนายน

 

 

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน.(ราศีกรกฎ)

 

อ.สมภิยา              สมถวิล      13 กรกฎาคม 
อ.กนกวรรณ           ศรีสุภรกรกุล     14 กรกฎาคม
อ.นพดล               จำรูญ 18 กรกฎาคม 
คุณเกษม               พิทักษ์สืบสกุล 19 กรกฎาคม 
อ.กาญจนา             อู่สุวรรณทิม   22 กรกฎาคม

 

 

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน.(ราศีสิงห์)

 

อ.จิรภาส             จงจิตวิมล           12 สิงหาคม
อ.ภัสสุรีย์             ชีพสุมนต์   14 สิงหาคม
คุณปนัดดา           เจิมศรี    22 สิงหาคม
 อ.ไชยยงค์           จรเกตุ  24 สิงหาคม

 

 

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน.(ราศีกันย์)

 

 คุณลดารัตน์          เดชผล          

  2 กันยายน

 อ.เริงวิทย์             บุญโยม   3 กันยายน
 คุณดาวรุ่ง             จันทร์เปรม   7 กันยายน
 อ.ประธาน             วงศ์ตาหล้า   8 กันยายน
 คุณกัลยา               อยู่รัศมี  11 กันยายน
 คุณสริตา               เถาลอย  18 กันยายน
 อ.อรัญญา              จิระวิริยะกุล  20 กันยายน
 คุณกาญดา             คันศร  21 กันยายน
 อ.วีระพงศ์              ชิดนอก  23 กันยายน
 คุณภาวินี               บุตระ  28 กันยายน

 

 

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน.(ราศีตุลย์)

 

อ.สราวุธ                 คำปวน         15 ตุลาคม 
อ.เตือนจิตร              น่วมจิตร   24 ตุลาคม

 

 

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน.(ราศีพิจิก)

 

 คุณอรชร            พุ่มเมือง              1 พฤศจิกายน
 อ.กนกพร            อุณเอกลาภ   6 พฤศจิกายน
 อ.ครรชิต            คงรส  13 พฤศจิกายน
 อ.วัชนันท์           วงศ์เสนา  27 พฤศจิกายน

 

 

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน.(ราศีธนู)

 

คุณนันทิดา               ทัพเกษม           1 ธันวาคม   
คุณสุพรรษา              มะริด   6 ธันวาคม 
อ.ศุภวิทู                   สุขเพ็ง  8 ธันวาคม
อ.ไชยวัฒน์               ไชยสมบูรณ์  13 ธันวาคม 
อ.อรอุมา                  บุณยารมย์  14 ธันวาคม
ผศ.ดร.อรทัย              ตั้งวรสิทธิชัย   19 ธันวาคม
อ.ลินดา                     แซ่โง้ว  25 ธันวาคม 
อ.ธันยวีร์                    เพ็งแป้น  28 ธันวาคม
ดร.ศิริลักษณ์               ธีระภูธร 29 ธันวาคม

 

        วันเกิดของทุกคนมีความหมาย และบุคคลที่มีความหมายมากที่สุดในวันเกิด คือ คุณพ่อและคุณแม่ของเราครับ

                                                                                                        บอย

                                                                             ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 
  Happy B..D ทุกๆท่านครับ