KM ที่ มรภ. พระนคร

KM ของเครือข่ายเป็นรูปเป็นร่างแล้วที่การประชุมของเครือข่ายรัตนโกสินทร์และภาคกลาง
อ.สมพงษ์     เป็นวิทยากร KM ที่เยี่ยมมากค่ะ สมควรกับการที่อาจารย์ได้รับเสื้อสามารถของ สคส ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนันทาวิจัยความเห็น (0)