อ.สมพงษ์     เป็นวิทยากร KM ที่เยี่ยมมากค่ะ สมควรกับการที่อาจารย์ได้รับเสื้อสามารถของ สคส ค่ะ