ประชุมการจัดการความรู้ของ มรภ.ภาคกลางทำให้มีความชัดเจนในกระบวนการ km มากขึ้นคิดว่าน่าจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ และคิดว่าkm เป็นกระบวนการในการสร้างองค์แห่งการเรียนรู้ที่สนองต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้