ตอนนี้ผู้วิจัยมีความคิดที่จะ (เริ่ม) เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง" อย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที (หลังจากที่จะ....มานานแล้ว) เนื่องจาก  ไม่อยากทรมานสังขารเมื่อเวลาจวนเจียนที่จะต้องส่ง  รวมทั้งอยากเขียนงานออกมาให้มีคุณภาพ (พอไปวัดไปวาตอนสายๆ) ได้  เพราะ  อยากตอบแทนหน่วยงานที่อุตส่าห์ไว้วางใจให้ทำ  และชาวบ้านที่รอคอยดูผลงานอยู่ค่ะ แต่ติดปัญหาที่สำคัญ  คือ  ไม่รู้ว่าจะเขียนยังไง 

       โดยส่วนตัวเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเอง (ไว้ตั้งนานแล้ว) ว่าจะเขียนรายงานการวิจัยฉบับนี้อย่างไร  จะใช่เหมือนอย่างที่เคยเขียนงานวิจัยทั่วไปหรือเปล่า  หรือจะมีข้อแตกต่าง  ถ้ามีข้อแตกต่างแล้วจะแตกต่างตรงไหน  แล้วถ้าไม่แตกต่าง  ทำไมถึงไม่แตกต่าง  ขนาดตอนเขียน Proposal ยังเขียนไม่เหมือนกับงานวิจัยที่เคยเขียนเลย

      ใครรู้บ้าง  หน่อยบอกหน่อยค่ะ  หรือจะแนะนำวิธีการเขียน  รวมทั้งตัวอย่างงานเขียนมาก็ได้ค่ะ  จะเป็นพระคุณอย่างมาก  ขอบคุณค่ะ