AAR : เสวนาคนเขียนบล็อก Blog ครั้งที่ 2/2549

เสวนาคนเขียนบล็อก ม.นเรศวร
AAR เสวนาคนเขียน blog ในชุมชน NUKM blog


      วันที่ 4 พ.ค.49 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเสวนาคนเขียน blog
ในชุมชน NUKM blog ครั้งที่ 2/2549 ณ ห้อง Main Conference ตึก CITCOM  จัดอบรมได้ความรู้9ต่าง ๆ

มากมายและได้รู้จักหน้าตาของคนเขียน blog ในมน.ซึ่งปกติเคยได้แต่อ่านบทความหรือเรื่องต่าง ๆ ที่มี

ประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากภายในแต่ละคนและกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่


 

สิ่งที่คาดหวังในการเข้าร่วมเสวนา
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้สนใจการเขียน blog ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

-  ได้รู้จักผู้ที่เขียน blog และผู้จักผู้เขียนหน้าใหม่

-  พบปะแลกเปลียนความคิด แบ่งปันความรู้

สิ่งที่เกินความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รู้จักผู้เขียน blog เพิ่มมากขึ้นเยอะ

สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

-  น่าจะมีสมาชิกขยายวงใหญ่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้
-
สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากกิจกรรมครั้งนี้
- จะตั้งใจเขียน blog

-  ชวนพี่ น้อง ภายในและภายนอกมารู้จัก Blog และเป็นสมาชิก


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณขวัญครับที่ช่วยเขียน AAR และมีความตั้งใจจะเป็นตัวคูณเกี่ยวกับ Blog
  • อยากเห็นชุมชนสหเวช-มน. บ้านเราเข้มแข็งและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ครับ[