ทุกวันพุธคุณหมอยุทธศักดิ์มักจะนัดผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อนิ้วมือติด หรือผู้ป่วยปลอกหุ้มนิ้วมือติด หรือโรคเกี่ยวกับเอ็นนิ้วมือ เอ็นของมือต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นผู้ป่วยนอกและมักจะผ่าตัดวันละ 2-3 รายบ้าง 4-5 รายบ้าง โดยปกติการผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 15-20 นาที ผู้ป่วยรายที่1 มักจะเริ่มผ่าตัดได้เวลาประมาณ 08.30 น. ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ รายที่2 ต่อมาก็จะได้เริ่มผ่าตัดที่ 08.50 น.รายที่ 3  จะได้เริ่มผ่าตัดที่ 09.10 น. สำหรับรายที่ 4 ก็จะได้เริ่มผ่าตัดที่ 09.30 น.ซึ่งจากการเฝ้าสังเกตจะพบว่า ผู้ป่วยรายหลัง ๆ ตั้งแต่รายที่ 4 เป็นต้นไปก็มักจะมีความรู้สึกอึดอัด เครียด วิตกกังวล เพราะนั่งรอผ่าตัดนานเกือบ 1 ชั่วโมง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพบริการในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการร้องเรียนก็ตาม 

จากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานจึงมีการจัดทำโครงการให้คำแนะนำผู้ป่วยที่มาผ่าตัดเกี่ยวกับโรคทางมือและนิ้วมือ ซึ่งเมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัดพยาบาลห้องผ่าตัดให้ผู้ป่วยนั่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 2-3 คน (เคยจัดกลุ่มประมาณ4 คน แล้วพบว่าผู้ป่วยไม่สนใจ)และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค เช่น สาเหตุและอาการ การรักษา ตลอดจนคำแนะนำการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด  และเนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยมักจะเป็นผู้สูงอายุ ในระหว่างการพูดคุยกันนั้นจึงมีบรรยากาศที่น่ารัก คือ คุณป้าหรือคุณยายทำหน้างง ๆ เพราะไม่ได้ยินบ้าง เป็นการพูดคุยกันเสียงดังบ้าง แต่ก็จะเห็นแววตาที่สนใจตลอดเวลา ถึงแม้ว่าผู้ป่วยรายหลัง ๆ จะต้องรอระหว่างผ่าตัดก็มีความเครียดน้อยกว่า คุณป้าหรือคุณยายบางคนเคยทำผ่าตัดมาแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เช่น "ทำผ่าตัดครั้งที่แล้วไม่เจ็บเลยไม่ต้องกลัวหรอก คุณหมอกัยพยาบาลที่นี่ก็ใจดี ไม่ดุเลย"  แอบได้ยินแล้วก็พลอยดีใจกับลูกน้องด้วย บางครั้งก็มีผลสะท้อนจากแบบประเมินและสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ว่าผู้ป่วยทุกคนต้องการได้ยินและรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองที่สุด และรู้สึกพึงพอใจกับโครงการนี้อย่างมาก ทำให้เกิดแรงฮึดต่อไป....ชุมชนคนชุดเขียวจะสร้างสรรค์งานคุณภาพให้เนียนกับเนื้องาน.....ผ่าตัดกับเราเพลิดเพลินใจ