หน่วยเรียนรู้เคลื่อนที่จังหวัดลพบุรี

หน่วยเรียนรู้เคลื่อนที่จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต 1 กำหนดให้การบริหารหน่วยเรียนรู้เคลื่อนที่ตามสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2549 เป็นต้นไป จะให้บริการรถ Mobile  จำนวน 2 คน จำนวนคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง นักเรียน หรือ ประชาชนทั่วไปจะได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาสาระที่สนใจได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสื่อฯความเห็น (0)