การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

ผู้อำนวยการพวงผกา แก้วขจรกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง