หลังจากน้อง ๆ มาฝึกงานเป็นเวลาพอสมควร ก็ถึงเวลาที่จะต้องเลี้ยงส่ง สักที

  
       อาหารอีสานล้วน ๆ             รูปถ่ายหมู่                       อาหารละลานตา

ใครเป็นใคร ก่อนน้อง ๆ จะฝึกจบ ขอบันทึกรูปน้อง ที่รุ่นนี้จะมากเป็นประวัติการณ์ เล่นเอาพวกพี่ ๆ จำชื่อกันไม่หวาดไม่ไหว เรียกผิด ๆ ถูก ๆ รวมทั้งมาช่วยกันสร้างสรรค์ Idea เด็ด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่ผล Lab. หรือ ที่วาง Micro cup ก็ตาม รวมทั้งจุดประกายให้ผู้เขียนอยากเริ่มทำคู่มือ Lab. ดังที่ได้กล่าวในบันทึกที่ผ่าน ๆ มา เอาล่ะเริ่มจาก

น้องย๊ะ (ไซนิง อีนอ) จากม.ราชภัฏพระนคร (เคมี)กรุงเทพ ฯคนนี้อยู่นาน ยังฝึกกับเรา ๆ ต่อ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2549 ส่วนที่เหลือวันนี้วันที่ 10 พ.ค. 2549 เป็นวันสุดท้าย
     
        น้องบอย                    น้องเจี๊ยบ                น้องไหม                     น้องตุ๊กตา
    (กิตติศักดิ์ ชูจันทร์)    (จิราพร เต็งรัง) (พิชานันท์ พันธุโกวิท)    (มัทนาวดี เทียนเสรี)
                                   ทั้ง 4 คนนี้มาจากม.สงขลานครินทร์ (เคมี)

  
              น้องเจี๊ยบ                               น้องกวาง                        น้องแอม
(สิริณยกาญจณ์ ตันติวรรณกุล)    (กุลธิดา สุวรรณรัตน์)          (ฐาปะนีย์ ชูเหลือ)

                             ทั้ง 3 คนนี้จาก ม.สงขลานครินทร์ (Bio)
   
  น้องแก้ม                        น้องบัส                     น้องขวัญ                 น้องกี้
(สุวิตา เจริญศรี)     (มาหามะบัสรี หะยีวาจิ)     (วราวุฒิ เลาเลิศ)      (สุขสันต์ ช่างเหล็ก)
จาก ม.วลัยลักษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 5 คน แต่อีกคนไม่สบายไม่ได้มาร่วมชื่อ น้องย๊ะ (อานาฟียะ สรรเพชุดา)ทั้ง 5 คนนี้มาฝึกที่หน่วยเพียงแค่ สัปดาห์เดียว

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา ฝึกงานก็ต้องมีวันจบ (เกี่ยวกันไหมเนี่ย!) ก็ขอให้โชคดีทุก ๆ พวกพี่ ๆ คงคิดถึงน้อง ๆ น่าดู เพราะได้น้อง ๆ นี่แหละคอยช่วยเหลืองานตลอดโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม