ขรก. แจ้งชื่อยันสิทธิรักษาตัวด่วน

ขรก. แจ้งชื่อยันสิทธิรักษาตัวด่วน
     นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ให้ สปสช. เปิดรับลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ  รวมถึงบุคคลในครอบครัว ยามเจ็บป่วย และเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งจะเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 2549   ตั้งแต่ปลายปีจนถึงปัจจุบันยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ ซึ่งหากพ้นกำหนดที่เปิดให้ลงทะเบียนสิ้นเดือน พ.ค. ไปแล้ว สปสช. จะส่งฐานข้อมูลให้กรมบัญชีกลางต่อไป

เดลินิวส์   ไทยรัฐ  8  พ.ค.  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)