คลังแก้ลำเลื่อนงบฯ ปี’50 โยกเงินเหลื่อมปีแสนล.โปะ

คลังแก้ลำเลื่อนงบฯ ปี’50 โยกเงินเหลื่อมปีแสนล.โปะ
     คลังเตรียมดึงงบประมาณเหลื่อมปีแสนล้านบาทอัดฉีดเศรษฐกิจ ทดแทนงบลงทุนปี 2550 ที่ไม่สามารถพิจารณาได้ทัน จากปัญหาการเลือกตั้งยืดเยื้อ
นายวราเทพ รัตนากร รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ กระทรวงการคลังจะหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อหาทางดึงงบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ ปี 2548 และปี 2549 ที่มีอยู่จำนวน 1 แสนล้านบาทมาใช้ เพื่อให้เกิดการใช้จริงในช่วงเดือนตุลาคมและ     เดือนพฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็นช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550
     นายวราเทพ กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องดึงงบเหลื่อมปีมาใช้  เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2550 ไม่สามารถพิจารณาได้ทันตามกำหนด เพราะการเลือกตั้งมีปัญหาต้องเลือกตั้งใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และไม่น่าจะมีปัญหาในการดำเนินการ   นอกจากนั้น ในช่วงที่งบประมาณประจำปี 2550 วงเงิน 1.47 ล้านล้านบาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด ในทางกฎหมายได้เปิดช่องให้ ฝ่ายบริหารสามารถใช้กรอบงบประมาณปี 2549 ดำเนินการเบิกจ่ายไปก่อนได้  “กระทรวงการคลังคิดว่า     หากงบประมาณในปี 2548 และปี 2549 ที่เหลื่อมปีให้เบิกจ่ายได้ถึงงบประมาณปี 2550 ก็น่าจะให้สามารถเบิกจ่ายในส่วนของปี 2550 ได้เลย  แม้ว่ากฎหมายงบประมาณปี 2550 ยังไม่ได้พิจารณา เช่น การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดว่ามีงบประมาณปี 2548 ถึง 2550 โดยในส่วนของปี 2548 และปี 2549 เบิกใช้ไปแล้ว ในส่วนของงบปี 2550 ที่เหลือก็น่าจะเบิกได้ ไม่เช่นนั้นสะพานก็สร้างไม่เสร็จ” นายวราเทพ กล่าว
     ก่อนหน้านี้ นายทนง พิทยะ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า มีแนวโน้มที่ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2550 จะต้องเลื่อนใช้ออกไป 3 เดือน เนื่องจากการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นภายหลังเดือนกรกฎาคม ขณะที่งบประมาณลงทุนปี 2550 ซึ่งมีวงเงินถึง 3 แสนล้านบาทนั้น อาจต้องเลื่อนการเบิกจ่ายไป 6 เดือน เนื่องจากมีขั้นตอนเรื่องการออกแบบและประกวดราคา ซึ่งจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายที่ดำเนินการไปได้ก่อน รวมถึงการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ

โพสต์ทูเดย์   ไทยรัฐ  แนวหน้า (คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ)  9  พ.ค.  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)