รัฐใจป้ำแจกเงินเพิ่มพิเศษนักบินกว่า 800 ล้าน

รัฐใจป้ำแจกเงินเพิ่มพิเศษนักบินกว่า 800 ล้าน
     รัฐบาลเอาใจนักบินทุกหน่วยงาน ไฟเขียวอัดฉีดงบกว่า 800 ล้านบาท ขยายเงินเพิ่มพิเศษเสี่ยงภัย ป้องกันสมองไหลไปสายการบินเอกชนที่มีผลตอบแทนสูงกว่ามาก พร้อมเปิดทางนักบินทุกประเภทปรับอัตราเงินเพิ่มได้ โดยอิงอัตราเดียวกันนักบินทหาร-ฝนหลวง
ดร.วิษณุ เครืองาม รักษาการรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง     เรื่องเสนอ ครม. ชุดที่ 7 วานนี้ (3 พ.ค.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการในการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการกระทรวงกลาโหม และลูกจ้างประจำของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรฯ โดยหลังจากนี้จะเสนอเรื่องให้ครม.พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ การปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษของข้าราชการกระทรวงกลาโหมครั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหานักบินของภาครัฐลาออกไปอยู่ภาคเอกชนที่ได้รับผลตอบแทนจากสายการบินเอกชน     สูงกว่ามาก ขณะที่ปัจจุบันจำนวนนักบินของทั้งกองทัพอากาศและกรมการบินพลเรือนเองก็ประสบปัญหาขาดแคลน โดยไม่สามารถผลิตนักบินให้เพียงพอรองรับความต้องการได้ จนที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดโครงการนักบินเอื้ออาทรขึ้นมา โดยคาดว่าการขยายเงินเพิ่มดังกล่าวจะใช้งบประมาณปีละประมาณ 831 ล้านบาท ขณะที่การปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษ
     สำหรับลูกจ้างประจำของสำนักฝนหลวง กระทรวงเกษตรฯ ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5.5 ล้านบาทต่อปี  "ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า นอกจากการให้เงินเพิ่มพิเศษแก่นักบินทหารและนักบินฝนหลวงแล้ว ควรกำหนดเงินเพิ่มพิเศษให้ครอบคลุมถึงนักบินทุกประเภทที่สังกัดในหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย เช่น นักบินตำรวจ นักบินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษของแต่ละหน่วยงานสามารถเสนอได้ทันที โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์อัตราเงินเพิ่มพิเศษของนักบินทหารและนักบินฝนหลวง" ดร.วิษณุ ระบุ
นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า หลักเกณฑ์การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนั้น พิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษในอัตราเท่ากัน 2.การกำหนดอัตราเงินเพิ่มต้องสอดคล้องกับราคาของเอกชน และ 3.พิจารณาจากภาวะที่กระทรวงการคลังสามารถจัดสรรงบให้ได้
แหล่งข่าวจากที่ประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมได้ซักถามการเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ซึ่งกระทรวงการคลังชี้แจงว่าควรเริ่มใช้อัตราค่าตอบแทนปรับปรุงใหม่ในงบประมาณปี 2550 เนื่องจากปีงบประมาณ 2549 ไม่ได้กันงบประมาณส่วนนี้ไว้ หากให้มีผลบังคับใช้ทันทีอาจเกิดปัญหาความลักลั่นระหว่างหน่วยงานได้ และอาจต้องนำงบของหน่วยงานอื่นมาจัดสรรให้ไปก่อน ขณะที่บางหน่วยงานที่กันงบเรื่องนี้ไว้ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจให้กำหนดวันที่จะเริ่มใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่คงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณา ครม. ด้วย
สำหรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการกระทรวงกลาโหม แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทแรกเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายมีตำแหน่งและอัตรา ได้แก่ นักบินลองเครื่องบินกับเครื่องต้นแบบ นักบินประจำกอง นักบินสำรอง  ศิษย์การบินชั้นมัธยม  ศิษย์การบินชั้นประถม  ผู้ทำการบินอากาศยานเป็นประจำ (ต้นหน)    ผู้ทำการบินอากาศยานเป็นประจำ (ตำแหน่งอื่น ๆ)  นักโดดร่ม  นักโดดร่มประจำกอง  นักโดดร่มสำรอง  นักทำลายใต้น้ำจู่โจมประจำกอง  นักทำลายใต้น้ำจู่โจมสำรอง  นักประดาน้ำประจำกอง  นักประดาน้ำสำรอง  ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ ผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจำ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังขยายเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน ตำแหน่งนักบินประจำกองพร้อมรบกับเครื่องบินขับไล่ หรือเครื่องบินโจมตีสมรรถนะสูง จากอัตราที่ได้รับในปัจจุบัน 12,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน และนักบินประจำกองพร้อมรบกับเครื่องบินอื่นๆ จากอัตราที่ได้รับในปัจจุบัน 10,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน    ส่วนนักบินฝนหลวง ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจากปัจจุบัน 10,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน พร้อมทั้งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนชั่วโมงการบิน ชั่วโมงละ 500 บาท

กรุงเทพธุรกิจ  4  พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)