สายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์พร้อมแล้ว

รวมพลังสายสนับสนุนชาววิทยา
วันที่ 6 - 7 พ.ค. 2549 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) จัดที่โรงแรมหนองคายแกรนด์ จังหวัดหนองคาย  โดยมีอาจารย์จงรักษ์ หงษ์งามและคณะ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม 117 คน และผู้บริหารทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา เข้าร่วมอีก 13 คน ใช้กิจกรรมสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะในมุมที่ยังไม่รู้จัก มุ่งหวังว่าเราก็จะรักตนเอง รักผู้อื่นและรักองค์กร บรรยายากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เบิกบาน อบอุ่น และประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสุดท้ายก่อนจบการสัมมนา ทุกคนประทับใจมาก สามารถหนุนใจและเสริมพลังให้แก่กันและกัน ช่วงเที่ยงคณะผู้จัดถูกสมาชิกถามเรื่องการไปช้อปปิ้งที่ท่าเสด็จ หลังจากเลิกสัมมนามาก เช่น จะไปตอนไหน ควรจะเลิกเร็วๆนะ จะได้มีเวลาช้อปปิ้งเยอะๆ เป็นต้น แต่เมื่อทุกคนได้ทำกิจกรรมสุดท้าย บรรยากาศแห่งความประทับใจทำให้ทุกคนลืมเรื่องไปช้อปปิ้งที่ท่าเสด็จเสียสนิทเลย  ช้อปปิ้งที่ท่าเสด็จเมื่อไรก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนและการทำงานความเห็น (1)

แตงโม
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
มีเรื่องเล่า เล่าให้ฟังบ่อย ๆ นะครับ จะได้เก็บเกี่ยวความรู้กับท่านได้ ว่าง ๆ จะแอบถามครับว่าอาจารย์เก่งมีวิธีการทำอย่างไรถึงทำให้ทุกคนประทับใจกันได้ครับ (How to)